Dům dětí a mládeže Praha 6 - Suchdol, Rohová 7 uskutečňuje výchovně-vzdělávací, případně rekreační činnost pro děti, mládež nebo jejich rodiče a další dospělé zájemce v jejich volném čase pravidelnou zájmovou činností, příležitostnou zájmovou činností, prázdninovou činností, individuální prací, soutěžemi a přehlídkami a nabídkou spontánních aktivit, a to během celého roku.


 

  Informace pro rodiče 

O prázdninách od 1. července do 31. srpna 2016 neprobíhá Pravidelná činnost (kroužky, kluby) ve školním roce 2015/2016 v našem DDM v Rohové ulici č. p. 540/7. Samozřejmě však máme i o prázdninách pro Vás každý pracovní den otevřeno a nabízíme mnoho různých a zajímavých akcí, včetně spontánní činnosti na našem detašovaném pracovišti v "KLUBU DDM" ve Stehlíkově ulici č. p. 928.
Přesný rozpis všech našich prázdninových nabídek je na našich stránkách uveden pod názvem "AKCE".
O prázdninách od 1. července do 31. srpna 2016 Vás zveme od 9 00 hod do 17 00 hod mimo soboty, neděle a státní svátky na příměstský tábor "KLUB DDM" se zajímavým programem pro předškolní děti ve Stehlíkově ulici 928 Praha 6 - Suchdol. Tel: 2209 209 36. (Hry na motoriku, cvičení, procházka v okolí, malování, zpěv, soutěže, říkadla, pohádky, četba apod. Svačina v době oběda musí být vlastní). Cena: 140 Kč/den. Rezervace byla možná od 2. května 2016 v "KLUBU DDM" ve Stehlíkově ulici č. p. 928 osobně nebo na tel: 2209 209 36.

Přejeme Vám krásné prázdniny a pokud budete mít chuť a čas, přijďte mezi nás.

 Pozor!

15.září 2016 bude začínat v novém školním roce 2016/2017 "CPD DDM" a bude mít otevřeno od 8.00 hodin do 13.00 hodin. 

V době letních prázdnin od 2.července 2016 do 15.července 2016 Vás zveme na náš letní tábor "Antonínov 2016". Cena 4 500 Kč. Přihlášky byly od 25. dubna 2016 v DDM. 

Dále nabízíme příměstský tábor "KLUB DDM" pro předškolní děti od 3 do 7 roků v termínu od 1.července do 31.srpna 2016. Rezervace byla možná od 2. května 2016 osobně v "KLUBU DDM" ve Stehlíkově ulici č. p. 928, nebo telefonicky. Tel: 220920936. 

Nástup všech dětí do "Klubu DDM" je vždy od 9.00 hodin do 10.00 hodin na našem detašovaném pracovišti "KLUB DDM" Stehlíkova ul. čp. 928, Praha 6 - Suchdol.

Tel: 2209 209 36

 

 

     

 

 


 

Zřizovatelem
DDM Suchdol
je Hlavní město
Praha

 


Akce

Nabídka činností v červenci a srpnu 2016

30.06.2016 22:05
  DŮM  DĚTÍ  A  MLÁDEŽE PRAHA 6 - SUCHDOL Rohová 7/540                                                      Tel . : 2 20921776 NABÍDKA ČINNOSTÍ V ČERVENCI A SRPNU 2016 Letní tábor  „Antonínov 2016“    2.7. - 15.7. 2016 klasický letní tábor pro 45 účastníků Cena : 4 500 Kč / osoba Příměstský...

—————