Dům dětí a mládeže Praha 6 - Suchdol, Rohová 7 uskutečňuje výchovně-vzdělávací, případně rekreační činnost pro děti, mládež nebo jejich rodiče a další dospělé zájemce v jejich volném čase pravidelnou zájmovou činností, příležitostnou zájmovou činností, prázdninovou činností, individuální prací, soutěžemi a přehlídkami a nabídkou spontánních aktivit, a to během celého roku.


 

  Informace pro rodiče 

 

 Pozor!

Zveme Vás do našeho "Klubu DDM" ve Stehlíkové ulici čp. 928, Praha 6 - Suchdol dne 5. prosince od 17.00 hodin na "Mikulášskou besídku". Vaše balíčky je možné přinést již v pondělí 5. prosince od 10.00 hodin do 12.00 hodin a od 13.00 hodin do 17.00 hodin.

V době vánočních prázdnin od 23. prosince 2016 do 2. ledna 2017 bude náš DDM uzavřen. Přejeme Vám krásné vánoční svátky a všechno nejlepší v novém roce 2017.

Nový školní rok byl zahájen dne 3. října 2016 ve 14.00 hodin. "KLUB DDM" byl otevřen 3. října 2016 v 15.00 hodin. POZOR !!!

 Od 1.prosince 2016 jsou již přihlášky na zimní tábor o jarních prázdninách "Kořenov 2017" v DDM !!! Cena 3 100 Kč.

Pravidelná činnost (kroužky, kluby) ve školním roce 2016/2017 v našem DDM začala dne 3. října 2016, a to slavnostním zahájením od 14.00 hod. v Rohové ulici č. p. 540/7. Samozřejmě i spontánní činnost ve školním roce 2016/2017 v našem DDM začala na našem detašovaném pracovišti v "KLUBU DDM" ve Stehlíkově ulici č. p. 928, a to dne 3. října 2016 od 15.00 hod. Na základě zájmu dětí budeme v měsíci prosinci upravovat podle přihlášek termíny a čas jednotlivých zájmových útvarů v pravidelné činnosti na našich internetových stránkách. Platné termíny a čas kroužků jsou až od října 2016.

První pololetí ve školním roce 2016/2017 v našem DDM končí 15. února 2017. Druhé pololetí začíná od 16. února 2017 do 30. června 2017. 

Od 15. září 2016 do 30. června 2017 máme otevřené Centrum pro předškolní děti "CPD DDM" pro předškolní děti od 3 - 6 roků. V těchto dnech mimo soboty, neděle a státní svátky je možné navštívit "CPD DDM" se zajímavým programem pro předškolní děti. (Hry na motoriku, cvičení, procházka v okolí, malování, zpěv, soutěže, říkadla, pohádky, četba apod. Svačina v době oběda musí být vlastní.)

Kdy: po-pá od 8.00 hodin do 13.00 hodin                                                                               

Kde: detašované pracoviště DDM Gagarinova ul. 1103, Praha 6 - Suchdol.

Tel: 2209 21 346P

Cena: 100Kč/osoba/den

850Kč/osoba/měsíc

 

 

 

 

 


 

Zřizovatelem
DDM Suchdol
je Hlavní město
Praha

 


Akce

Nabídka činností v prosinci 2016

30.11.2016 22:05
  DŮM  DĚTÍ  A  MLÁDEŽE PRAHA 6 - SUCHDOL Rohová 7/540                                                   Tel . : 2 20921776   Akce: Párty v "Klubu DDM" (jedná se o narozeninové párty) 6.12., 7.12., 12.12., 14.12. a 19.12. 2016 5. prosince 2016 "Mikulášská besídka" v "Klubu DDM" Stehlíkova 928 od 17.00 hodin 19....

—————