Dům dětí a mládeže Praha 6 - Suchdol, Rohová 7 uskutečňuje výchovně-vzdělávací, případně rekreační činnost pro děti, mládež nebo jejich rodiče a další dospělé zájemce v jejich volném čase pravidelnou zájmovou činností, příležitostnou zájmovou činností, prázdninovou činností, individuální prací, soutěžemi a přehlídkami a nabídkou spontánních aktivit, a to během celého roku.


 

  Informace pro rodiče 

 Pozor!

Od 1.prosince 2017 jsou již přihlášky na zimní
tábor o jarních prázdninách "Kořenov 2018" v DDM !!! Cena 3 200 Kč.

V době vánočních prázdnin od 23.prosince 2017 do 2. ledna 2018 bude náš DDM uzavřen. Přejeme Vám krásné vánoční svátky a všechno nejlepší v novém roce 2018.

Od 15.září 2017 je v novém školním roce "CPD DDM" otevřeno od 8.00 hodin do 13.00 hodin. Přihlášky na nový školní rok 2017/2018 v DDM od 4. září 2017.     

Nový školní rok byl zahájen dne 2. října 2017 ve 14.00 hodin. "KLUB DDM" byl otevřen 2. října 2017 v 15.00 hodin. Od 15. září 2017 bude otevřeno naše "CPD DDM" pro předškolní děti od 3 - 6 roků. "CPD DDM" bude otevřeno během celého školního roku 2017/2018, a to od 8.00 hod. do 13.00 hod. Jedná se o alternativu pro rodiče, které nemohou sehnat místo pro své dítě v MŠ. Informace v "Klubu DDM" ve Stehlíkově ulici č. p. 928 osobně nebo na tel: 2209 209 36 nebo 2209 21 776. POZOR !!! 

Pravidelná činnost (kroužky, kluby) ve školním roce 2017/2018 v našem DDM začala dne 2. října 2017, a to slavnostním zahájením od 14.00 hod. v Rohové ulici č. p. 540/7. Samozřejmě i spontánní činnost ve školním roce 2017/2018 v našem DDM začala na našem detašovaném pracovišti v "KLUBU DDM" ve Stehlíkově ulici č. p. 928, a to dne 2. října 2017 od 15.00 hod. Na základě zájmu dětí budeme v měsíci prosinci upravovat podle přihlášek termíny a čas jednotlivých zájmových útvarů v pravidelné činnosti na našich internetových stránkách. Termíny a čas u kroužků jsou platné. Platné termíny a čas kroužků jsou od října 2017.

První pololetí ve školním roce 2017/2018 v našem DDM končí 15. února 2018. Druhé pololetí začíná od 16. února 2018 do 29. června 2018. 

Od 15. září 2017 do 29. června 2018 máme otevřené Centrum pro předškolní děti "CPD DDM" pro předškolní děti od 3 - 6 roků. V těchto dnech mimo soboty, neděle a státní svátky je možné navštívit "CPD DDM" se zajímavým programem pro předškolní děti. (Hry na motoriku, cvičení, procházka v okolí, malování, zpěv, soutěže, říkadla, pohádky, četba apod. Svačina v době oběda musí být vlastní.)

Kdy: po-pá od 8.00 hodin do 13.00 hodin                                                                               

Kde: detašované pracoviště DDM Gagarinova ul. 1103, Praha 6 - Suchdol.

Tel: 2209 21 346P

Cena: 100Kč/osoba/den

850Kč/osoba/měsíc
 

Zřizovatelem
DDM Suchdol
je Hlavní město
Praha

 


Akce

Nabídka činností v prosinci 2017

30.11.2017 22:05
  DŮM  DĚTÍ  A  MLÁDEŽE PRAHA 6 - SUCHDOL Rohová 7/540                                                   Tel . : 2 20921776  NABÍDKA ČINNOSTÍ V PROSINCI 2017 Akce: Párty v "Klubu DDM" (jedná se o narozeninové párty) 7.12., 8.12.,14.12., a 21.12. 20175. prosince 2017 "Mikulášská besídka"v "Klubu DDM" Stehlíkova...

—————