obsazeno

OD 3. 6. Hip Hop Masters - děti

Číslo ZÚ: 27
Kroužek zaměřený na výuku tanečního stylu hip hop, kterému udávají rytmus moderní rytmické písničky.- Tento kroužek je vhodný pouze pro pokročilé, návaznost na již osvojené taneční znalosti.
- Výuka těžších choreografií, důraz na fyzičkuprotahování.
- Do tréninků budou zahrnuty víkendové workshopy, soustředění apod.
Lektorka A. E. Kučerová
Poznámka:
- Během roku NUTNO počítat s výdajem za kostým a menšími výdaji za workshopy s pozvanými hosty (tanečníky)
- Během roku budou děti vystupovat na akcích

Termín:
středa 14:00 - 15:00

Věk: 7 až 9 let

Cena za pololetí: 1200 Kč
Cena za školní rok: 2200 Kč

Místo konání: detaš. prac. DDM v ZŠ M. Alše
Učebna / místnost: ZŠ Detašované pracoviště DDM v suterénu (Děti budu vyzvedávat ve družině.)

Kapacita kroužku: celkem 8 účastníků   obsazeno
8

Kroužek začíná: 18.9.2019


Kontaktní osoba: Anna Ellen Kučerová
Telefon: 739310528

Aktuality

Alikvotní část plateb za 2. pololetí budeme našim účastníkům vracet, ač manuál MŠMT uvádí, že na vratky není právní nárok. Výše této vratky bude odvozena od počtu garantovaných lekcí na školní rok (30) a skutečně realizovaných lekcí včetně avizovaného prodloužení činnosti. Tato částka bude účastníkům vrácena do konce července 2020 na základě písemné žádosti doručené do DDM (stačí i sken zaslaný e-mailem). Žádosti přijímáme do 30. 6. 2020 Formulář je ke stažení https://www.ddmsuchdol.cz/o-ddm-suchdol/ke-stazeni Případně na konci tohoto článku po rozkliknutí. Pokud si nezažádáte o navrácení úplaty (do 30. 6. 2020), bude tato částka použita na rozvoj a provoz DDM (obnova vybavení, nákup nových pomůcek do kroužků), děkujeme.
zobrazit archiv

Domeček roste

EU

Projekt DOMEČEK ROSTE je spolufinancován Evropskou unií.

Více o projektu