obsazeno

Hrátky s logopedií - pro děti 5 - 8 let

Číslo ZÚ: 012
Náplní kroužku bude rozvíjení těch složek dítěte, které pozitivním způsobem přispívají k rozvoji jeho komunikačních dovedností a schopností. Nejde jen o pouhé opakování slovíček, ale především budeme pracovat na správném dechu, rozvoji jemné a hrubé motoriky, oromotoriky, grafomotoriky, sluchovém a zrakovém vnímání. Zkrátka si formou hry procvičíme celé tělo, aby nám to lépe mluvilo! Kroužek je určen pro děti od 5 do 8 let. 
Maximální počet dětí ve skupině je 5.
Lektorka Mgr. Barbora Červená vystudovala speciální pedagogiku, následně    PedF MU v Brně. Zaměřuje se na logopedii a celkový rozvoj dětí. Dítě je pro ni hned od začátku kamarád!
Poznámka:
Lekce bude trvat 45 minut.

Termín:
středa 15:15 - 16:00

Věk: 5 až 8 let

Cena za pololetí: 1400 Kč
Cena za školní rok: 2600 Kč

Místo konání: Klub DDM Stehlíkova

Kapacita kroužku: celkem 5 účastníků   obsazeno
5

Kroužek začíná: 15.9.2021
Kroužek končí: 8.6.2022


Kontaktní osoba: Pavlína Krýslová
Telefon: 777400587

Aktuality

Zápis do miniškolky Cvrčci pro děti od 2 let (dříve Hlídáníčko) bude spuštěno 1.6.2022. Stačí vyplnit on-line přihlášku na našich webových stránkách.
zobrazit archiv

Domeček roste

EU

Projekt DOMEČEK ROSTE je spolufinancován Evropskou unií.

Více o projektu