Informace o nás

Činnost Domu dětí a mládeže je určena pro děti, žáky, studenty, pedagogické pracovníky, popřípadě další dospělé osoby, a to bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu, věku nebo jiné podmínky. O přijetí účastníka do zájmového útvaru ve školním roce se rozhoduje na základě písemné přihlášky. Dům dětí
a mládeže poskytuje účastníkům naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti. Naše organizace zabezpečuje, a tím uskutečňuje formy zájmového vzdělávání naplněním pravidelné, příležitostné, táborové, spontánní, osvětové a individuální zájmové činnosti ve třech odděleních. Jedná se
o společensko-vědní, přírodovědné a hudební a pohybové oddělení (SVO, PVO, HAPO). Spontánní činnost je také zabezpečena klubovou činností ("KLUB DDM"). ("CPD DDM") nabízí alternativu pro rodiče, které nemohou sehnat místo pro své dítě v MŠ.