Přihláška pro školní rok 2017/2018

Přihláška slouží pro informaci o kroužcích a klubech DDM.

Zde si můžete stáhnout přihlášku pro vytisknutí. Po vytisknutí je nutné přihlášku řádně vyplnit, podepsat a odevzdat osobně nebo poslat poštou na adresu DDM Rohová 7/540, 165 00, Praha 6-Suchdol.

 

Zveme Vás na

            slavnostní zahájení

        činnosti DDM ve školním roce    2017 - 2018

dne      2.10. 2017     od         14 00 hod.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Dům dětí a mládeže

ul. Rohová 7/540, Praha 6 - Suchdol, tel : 2209 21 776

 

Milé děti,

Nabízíme Vám přehled kroužků a klubů Domu dětí a mládeže na školní rok

2017 - 2018.

Rozšířené kreslení - možn. příp.na výt. školu / šk. děti /

Modelování a malování / předš. /                       Klub maminek a dětí / rodiče a děti /

Kroužek ručních prací / od 2. tř. /                  Chovatelský kroužek / od 1. tř. /

Výtvarný kroužek / předš., 1.- 2. tř. /            Kroužek hrátky se zvířátky / předš. /

Výtvarný kroužek / od 3. tř. /             Klub mladých historiků / šk. děti /

Klub fotografů / šk. děti /                           Kroužek aranžování / od 3. tř /

Keramický kroužek / před., šk. děti /            Akvaristicko - teraristický kr./ šk. děti / 

Keramický kroužek / pro rodiče a děti /       Přírodovědný kroužek / šk. děti /

Dramatický kroužek / šk. děti /                  Klub turistů / šk. děti/     

Orientální tanec /šk. děti zač., dospělí/            Jazyky : Ruština / pro začátečníky - šk. d. /

Taneční kroužek / dopol., odpol. - před. /       Angličtina / pro začátečníky - předš. /

Taneční kroužek / moder. tance - šk. děti, dosp. / Angličtina / pro začátečníky - šk. d. /

 Jóga / děti, dospělí /                                                   Angličtina / pro pokročilé - šk. děti /

Aerobic - taneční, step / od 3. tř. zač., pokr. /                 Francouzština / pro začáteč. šk. děti /

Kroužek pohybových her / dopol. - předš./     Francouzština / pro pokroč. šk. děti /

Moderní gymnastika / od 1. tř. zač., pokr./      Němčina / pro začátečníky - šk.děti/

Klasický tanec - balet / před., šk. děti /            Němčina / pro pokročilé - šk. děti /      

Kroužek vaření / šk. děti /                                   Španělština / pro začáteč. šk. děti /        

Šachový kroužek / šk. děti /                                Španělština / pro pokroč. šk. děti /

Klub malované písničky, kytičky / dopoledne - předš./

Výuka na hudební nástroje individuální, soubor :            

                            Flétna, Klavír, housle, Kytara, Keybord, Zpěv - sbor

Máte-li zájem o práci v některém z kroužků nebo klubů, vyplňte přihlášku

a v průběhu září ji doručte do Domu dětí a mládeže nebo ji vhoďte do schránky

s logem DDM, která je ve vaší škole.

---------------------------------------------------------------------------------------------------                                      

                                            Přihláška

 

Jméno : ...................................... Datum nar. : ...................Rodné čís.: ................

Bydliště : ............................................... Telefon domu : .....................................

Škola : .......................................... Tř : .......... Telefon do práce : ........................

Mám zájem o kroužek, klub : ...............................................................................

Mám čas : ............................................................................................................

Vůbec se mi nehodí den : .....................................................................................

Podpis rodičů :                                                                      Datum :

 

                       U P Ř E S N Ě N Í

 

Rozšířené kreslení - možn. příp.na výt. školu / šk. děti /: uplatnění studijní kresby a malby v samostatném výtvarném projevu , kresba figury. 

Výtvarný kroužek: kreslení, malování, grafické techniky, prostorové objekty. Rozmanitá práce s materiálem, kresba zátiší, volné náměty, ilustrace (komiks, výroba loutek a leporelo). 

Kroužek hrátky se zvířátky / předš. /: přiblížení světa zvířat . Hry a výroba zvířátek, písničky, rozvoj motoriky. 

Klub tvořivých rukou / od 3. tř. /: práce s přírodním materiálem, batika, šití, tisk z šablony, malba na textil. 

Přírodovědný kroužek / od 2. tř. /: zábavné seznámení s životem v přírodě, výroba z přírodního materiálu, ekologické pojetí světa. 

Kroužek pohybových her / dopoledne, předš. /: základy pohybové motoriky. 

Klub turistů / šk. děti /: vytváření výrobků podle historické předlohy, seznámení s turistikou na území Prahy.