Dům dětí a mládeže Praha 6 - Suchdol, Rohová 7 uskutečňuje výchovně-vzdělávací, případně rekreační činnost pro děti, mládež nebo jejich rodiče a další dospělé zájemce v jejich volném čase pravidelnou zájmovou činností, příležitostnou zájmovou činností, prázdninovou činností, individuální prací, soutěžemi a přehlídkami a nabídkou spontánních aktivit, a to během celého roku.


 

  Informace pro rodiče 

O prázdninách od 1. července do 31. srpna 2018 neprobíhá Pravidelná činnost
(kroužky, kluby) ve školním roce 2017/2018 v našem DDM v Rohové ulici č. p.
540/7. Samozřejmě však máme i o prázdninách pro Vás každý pracovní den otevřeno a nabízíme mnoho různých a zajímavých akcí, včetně spontánní činnosti na našem detašovaném pracovišti v "KLUBU DDM" ve Stehlíkově ulici č. p. 928.
Přesný rozpis všech našich prázdninových nabídek je na našich stránkách uveden pod názvem "AKCE".
O prázdninách od 1. července do 31. srpna 2018 Vás zveme od 9 00 hod do 17 00 hod mimo soboty, neděle a státní svátky na příměstský tábor "KLUB DDM" se zajímavým programem pro předškolní děti ve Stehlíkově ulici 928 Praha 6 - Suchdol. Tel: 2209 209 36. (Hry na motoriku, cvičení, procházka v okolí, malování, zpěv, soutěže, říkadla, pohádky, četba apod. Svačina v době oběda musí být vlastní). Cena: 160 Kč/den. Rezervace byla možná od 2. května 2018 v "KLUBU DDM" ve Stehlíkově ulici č. p. 928 osobně nebo na tel: 2209 209 36.
Přejeme Vám krásné prázdniny a pokud budete mít chuť a čas, přijďte mezi nás.

 Pozor!

17.září 2018 bude začínat v novém školním roce
2018/2019 "Hlídáníčko v DDM" a bude mít otevřeno od 8.00 hodin do
13.00 hodin. 


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Zřizovatelem
DDM Suchdol
je Hlavní město
Praha

 


Akce

Nabídka činností v červenci a srpnu 2018

30.06.2018 22:05
  DŮM  DĚTÍ  A  MLÁDEŽE PRAHA 6 - SUCHDOL Rohová 4/540                                                   Tel . : 2 20921776  NABÍDKA ČINNOSTÍ V ČERVENCI A SRPNULetnítábor  "Antonínov 2018"    1.7. - 14.7. 2018klasický letní tábor pro 45 účastníkůCena : 4 900 Kč / osoba Příměstskýtábor "Klub DDM" Tel ....

—————