O DDM Praha 6 - Suchdol

Jsme středisko volného času zřízené jako školské zařízení hl. m. Prahy.
Poskytujeme služby v oblasti zájmového vzdělávání – programy pro aktivní využití volného času dětí, mládeže a dospělých.
Činnost Domu dětí a mládeže je určena pro děti, žáky, studenty, pedagogické pracovníky, popřípadě další dospělé osoby, a to bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu, věku nebo jiné podmínky. O přijetí účastníka do zájmového útvaru ve školním roce se rozhoduje na základě písemné/elektronické přihlášky.
Dům dětí a mládeže poskytuje účastníkům naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti. Naše organizace zabezpečuje, a tím uskutečňuje formy zájmového vzdělávání naplněním pravidelné, příležitostné, táborové, spontánní, osvětové a individuální zájmové činnosti. Spontánní činnost je také zabezpečena klubovou činností "KLUB DDM".
"Hlídáníčko" nabízí alternativu pro rodiče, které nemohou sehnat místo pro své dítě v MŠ.

Oficiální údaje:

Oficiální název: Dům dětí a mládeže Praha 6 - Suchdol
Sídlo: Rohová 540/4, 165 00 Praha 6

Telefon: 220 921 776

E-mail: info@ddmsuchdol.cz

IČ: 45242950

Datová schránka: qyapdqn

Číslo účtu: 25838061/0100, Komerční banka, a.s.

Právní forma: Příspěvková organizace

Zřizovatel: Kraj Hlavní město Praha

Statutární orgán: Mgr. Jana Němcová, ředitelka, tel.: 724 858 346

Detašovaná pracoviště:

DDM klub Stehlíkova tel: 220 920 936
DDM taneční sál v ZŠ M. Alše
DDM Oddělení mladších dětí a Hlídáníčko v ZŠ M. Alše tel: 604 144 417

https://www.ddmsuchdol.cz/Dům dětí a mládeže Praha 6 - Suchdol
chrání veškeré osobní údaje před zneužitím a zpracovává je v souladu s aktuální legislativou.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
JUDr. Petr Pavlík, advokát
Křižíkova 159/56
186 00 Praha 8 – Karlín
kontaktní e-mail : poverenec@akpavlik.czAktuality

Domeček roste

EU

Projekt DOMEČEK ROSTE je spolufinancován Evropskou unií.

Více o projektu