Domeček roste

EUMŠMT
Projekt
DOMEČEK ROSTE
je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových
kompetencích. Zvyšení kvality vzdělávání a odborné přípravy
včetně posílení jejich relevance pro trh práce. Sociální integrace
dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání.

Projekt je zaměřen : personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

Fyzická realizace projektu
Datum zahájení: 1. 2. 2019
Předpokládané datum ukončení: 31. 1. 2021
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24,00

Konkrétně je podpořen školní asistent, kluby deskových her a konverzace v cizím jazyce, zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v SVČ,
sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv
a vzdělávání našich pedagogů.

Aktuality

Domeček roste

EU

Projekt DOMEČEK ROSTE je spolufinancován Evropskou unií.

Více o projektu