Domeček roste

EUMŠMT
Projekt
DOMEČEK ROSTE
je spolufinancován Evropskou unií.

Po první etapě 2019 až 2021 nyní pokračujeme v rámci operačního programu Jan Amos Komenský.

Cílem projektu je zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání a
zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání.
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000068

Projekt je zaměřen na vzdělávání a spolupráci pracovníků a inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání.

Fyzická realizace projektu
Datum zahájení: 1. 9. 2022
Datum ukončení: 31. 8. 2025


V první etapě byl podpořen školní asistent, kluby deskových her a konverzace v cizím jazyce, zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v SVČ,
sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv
a vzdělávání našich pedagogů.

Aktuality

Rada hl. m. Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích (dále jen „vyhláška č. 54/2005 Sb.“), ve znění vyhlášky 107/2019 Sb., konkursní řízení na funkci ředitelky/ředitele příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Praha 9 se sídlem Měšická 720, 190 00 Praha 9
zobrazit archiv

Zřizovatel

Zřizovatel příspěvkové organizace Hlavní město Praha

Praha

Domeček roste

EU

Projekt DOMEČEK ROSTE je spolufinancován Evropskou unií.

Více o projektu