Domeček roste

EUMŠMT
Projekt
DOMEČEK ROSTE
je spolufinancován Evropskou unií.

Po první etapě 2019 až 2021 nyní pokračujeme v rámci operačního programu Jan Amos Komenský.

Cílem projektu je zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání a
zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání.
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000068

Projekt je zaměřen na vzdělávání a spolupráci pracovníků a inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání.

Fyzická realizace projektu
Datum zahájení: 1. 9. 2022
Datum ukončení: 31. 8. 2025


V první etapě byl podpořen školní asistent, kluby deskových her a konverzace v cizím jazyce, zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v SVČ,
sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv
a vzdělávání našich pedagogů.

Aktuality

Zájmové kroužky pořádané Domem dětí a mládeže Praha 6 - Suchdol budou postupně zveřejňovány na webových stránkách ddmsuchdol.cz od 17. 6. 2024. Přihlášky do Miniškolky Cvrčci budou k dispozici od 3. 6. 2024
zobrazit archiv

Zřizovatel

Zřizovatel příspěvkové organizace Hlavní město Praha

Praha

Domeček roste

EU

Projekt DOMEČEK ROSTE je spolufinancován Evropskou unií.

Více o projektu