Hlídáníčko

Zájmové vzdělávání pro předškolní dět od 2,5 let.
Přednostně breme děti na delší docházku,
při volné kapacitě možnost i hodinového vstupu.
Cena 150 Kč /den (=5 hodin), celý měsíc 2 400,- Kč, 30 Kč za hodinu

každý den od pondělí do pátku od 8:00 do 13:00 hodin
hlídání bude probíhat v prostorech v areálu MŠ Gagarinova
kapacita je max. 10 dětí
minimální věk dítěte je 2,5 let
cena 30 Kč za hodinu nebo 150 Kč /den (=5 hodin), celý měsíc 2 400,- Kč
rodiče dítěte musí odevzdat vyplněnou přihlášku a potvrzení od lékaře, že dítě může navštěvovat předškolní zařízení
dítě musí zvládat základní sebeobsluhu, nesmí mít pleny
rodiče zajistí stravování pomocí svačinek

Aktuality

Sportovní gymnastika  a baletní průprava! Více v sekci Kroužky
Od ledna 2019 hledáme vedoucí/ho kroužku Angličtina školní I (pondělí 14 až 15:30) a Angličtina školní (středa 15:30 až 17:00). Dále vedoucí/ho pro kroužek Chovatel (pátek 14 až 15:30).  Od února 2019 bychom rádi otevřeli nový kroužek Orientální tance a chybí nám lektor/ka. Odměna od 150 Kč za 60 minut výuky (podle praxe a pg. vzdělání). Zájemci, prosím, pište na e-mail info@ddmsuchdol.cz
Hledáme novou posilu našeho týmu!
zobrazit archiv

Dnes probíhá