QR kódová úniková hra: Portálem

Datum: od 2.2. do 19.2. 2023
Čas: od 13.58 do 17.54

Místo konání: Praha 6 - Suchdol

QR kódová hra ve stylu venkovní únikovky. Hra je inspirována legendární hádankovou hrou Portál (a Portál 2).
Hra má dvě odlišné verze (příběh i hádanky) pro mladší a starší, verze je možné odlišit podle různě barevných kódů.
Hra zabere odhadem 3 hodiny, je možné ji kdykoliv přerušit.
K účasti hry je potřeba telefon, který umí číst QR kódy a je připojen k interentu. Hra obsahuje fotografie šifer i mluvené slovo.

Za tým je potřeba přihlásit jednu osobu a do závorky za její jméno, prosím, připište počet účastníků, např. Marie Nováková (4). Nejdříve týden před spuštěním hry obdržíte email s přesnými instrukcemi.

Na hru je možné se přihlásit nejpozději 17.2. Při pozdější registraci nezaručujeme možnou účast. 

Na tuto akci je nutné se dopředu přihlásit!
Cena: vstup volný

Kontaktní osoba: Jana Buchtová
Telefon: 777459528

Aktuality

Rada hl. m. Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích (dále jen „vyhláška č. 54/2005 Sb.“), ve znění vyhlášky 107/2019 Sb., konkursní řízení na funkci ředitelky/ředitele příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Praha 9 se sídlem Měšická 720, 190 00 Praha 9
zobrazit archiv

Zřizovatel

Zřizovatel příspěvkové organizace Hlavní město Praha

Praha

Domeček roste

EU

Projekt DOMEČEK ROSTE je spolufinancován Evropskou unií.

Více o projektu