Konkursní řízení

Datum: od 11.9. do 10.10. 2023
Čas: od 0.00 do 23.59

Místo konání: DDM Praha 9

Rada hl. m. Prahy vyhlašuje konkursní řízení na funkci ředitelky/ředitele příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Praha 9

Rada hl. m. Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích (dále jen „vyhláška č. 54/2005 Sb.“), ve znění vyhlášky 107/2019 Sb., konkursní řízení na funkci ředitelky/ředitele příspěvkové organizace:

Dům dětí a mládeže Praha 9

se sídlem Měšická 720, 190 00 Praha 9

Předpoklady pro výkon činnosti ředitelky/řediteledle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“):

» odborná kvalifikace dle zákona o pedagogických pracovnících,

» příslušná praxe dle zákona o pedagogických pracovnících v délce minimálně 4 let,

» plná svéprávnost,

» bezúhonnost,

» zdravotní způsobilost,

» znalost českého jazyka.

Další podmínky viz příloha

Přihlášky s uvedenými doklady včetně příloh v uzavřené obálce s přesným označením „KONKURS“ – Dům dětí a mládeže Praha 9“ a „NEOTEVÍRAT“ musí být doručeny do 16. 10. 2023 do 11 hod. do podatelny zřizovatele, kterým je hl. m. Praha:

Magistrát hlavního města Prahy

Odbor školství, mládeže a sportu

Jungmannova 35/29

110 00 Praha 1

Cena: vstup volný


Aktuality

Rada hl. m. Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích (dále jen „vyhláška č. 54/2005 Sb.“), ve znění vyhlášky 107/2019 Sb., konkursní řízení na funkci ředitelky/ředitele příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Praha 9 se sídlem Měšická 720, 190 00 Praha 9
zobrazit archiv

Zřizovatel

Zřizovatel příspěvkové organizace Hlavní město Praha

Praha

Domeček roste

EU

Projekt DOMEČEK ROSTE je spolufinancován Evropskou unií.

Více o projektu