- Hledáme lektory

21.5.2019

Hledáme lektory

Orientální tanec / Klasický tanec / Zpěv / Keramika / Chovatelství / Netradiční sporty / Parkour / Skateboarding / Plavání / Jednorázové akce / Tábory

Pokud umíte, to co my neumíme, nebojte se nám to nabídnout...

Výše odměny na hodinu
se určuje podle délky praxe (i bez vzdělání v daném oboru) a pedagogického vzdělání - lze doplnit při spolupráci formou 40h školení.

Pracovní bonusy:
- interní školení pro pedagogy  a jeden kroužek dle vlastního výběru v našem DDM zdarma  v rámci osobního rozvoje
- pozvánky na akce pořádané DDM
- přátelský a podporující kolektiv

Zájemci pište prosím na: info@ddmsuchdol.cz

Aktuality

Rada hl. m. Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích (dále jen „vyhláška č. 54/2005 Sb.“), ve znění vyhlášky 107/2019 Sb., konkursní řízení na funkci ředitelky/ředitele příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Praha 9 se sídlem Měšická 720, 190 00 Praha 9
zobrazit archiv

Zřizovatel

Zřizovatel příspěvkové organizace Hlavní město Praha

Praha

Domeček roste

EU

Projekt DOMEČEK ROSTE je spolufinancován Evropskou unií.

Více o projektu