- Přihlašování do kroužků

2.9.2018

Přihlašování do kroužků

Je spuštěno on-line přihlašování. Po rozkliknutí jednotlivých kroužků použijte tlačítko Online přihláška. Pokyny najdete tam nebo v menu vlevo (Základní informace) na kartě "Kroužky".
(pozn.: Vyplnit rodné číslo i datum narození!)

Pokud se Vám neozveme do 3 pracovních dnů, jak je tomu uvedeno, prosíme  o trpělivost. Kroužek není zaplněn na požadovaný počet účastníků. Ve chvíli, kdy se kroužek naplní Vám zašleme elektronickou přihlášku. Děkujeme za pochopení.


Vzhledem ke změně vedení DDM připravujeme kroužky až nyní.
I proto některé kroužky= zájmové útvary (zú) nemají zatím uveden čas konání. Jakmile bude znám, budeme Vás kontaktovat, zda Vám čas vyhovuje. Prosím, zatím plaťte jen ty zú, které čas uveden mají, a o kterých víte, že je určitě budete naštěvovat. Ostatně platba probíhá na základě vygenerovaného předpisu, který Vám pracovníci DDM pošlou jen v případě, že je jasný den a čas konání ZÚ.

Postupně také během září 2018 budeme přidávat do nabídky další zú.

Aktuality

Rada hl. m. Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích (dále jen „vyhláška č. 54/2005 Sb.“), ve znění vyhlášky 107/2019 Sb., konkursní řízení na funkci ředitelky/ředitele příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Praha 9 se sídlem Měšická 720, 190 00 Praha 9
zobrazit archiv

Zřizovatel

Zřizovatel příspěvkové organizace Hlavní město Praha

Praha

Domeček roste

EU

Projekt DOMEČEK ROSTE je spolufinancován Evropskou unií.

Více o projektu