- Přihlašování do táborů a kroužků

8.3.2019

Přihlašování do táborů a kroužků

Pokud Vám přišel e-mail o přijetí rezervace, ozveme se Vám koncem srpna, ne do 3 dnů, jak je v emailu napsáno. To platí až ve školním roce. 
Pokud jste nedostali automaticky vygenerovaný email o přijetí rezervace:

Pravděpodobně jste provedli pouze registraci,ale již jste se nepřihlásili do vašeho profilu, nepřidali osobu k vybranému táboru či kroužku a neodklepli přihlášku.

Podrobný popis ON-LINE přihlašování:

Kdo se již v minulosti účastnil kroužku či tábora v DDM Suchdol (účastníci, kteří mají údaje vyplněné v systému IS DDM a platnou emailovou adresu) si může provést rezervaci/zápis on-line na www.ddmsuchdol.cz, u příslušného odkazu u každého z kroužků/táborů. Podmínkou je, že známe vaší emailovou adresu (v opačném případě sdělíme telefonicky či emailem).

Pokud registraci ještě nemáte, je třeba provést Registraci nového uživatele pomocí formuláře na webu DDM:https://www.ddmsuchdol.cz/profil/
Registraci vždy provádí zákonný zástupce dětí, případně dospělá osoba. Zadejte prosím svůj e-mail a heslo, s těmito údaji se budete nadále přihlašovat do systému. Bez funkční e-mailové adresy není možné registraci ani přihlašování dokončit.
Po vytvoření registrace a přihlášení se do systému, tedy do Vašeho profilu, zadáte novou osobu/osoby pod svůj profil, poté osobu/osoby zapíšete ke konkrétnímu kroužku/táboru a odešlete přihlášku.

Po odeslání přihlášky dostanete potvrzovací automaticky vygenerovaný email o přijetí vašeho požadavku. Pozor - v tomto kroku se ještě nejedná o závaznou přihlášku! Přijaté požadavky vyřizují pracovníci DDM zpravidla do tří pracovních dnů. O výsledku vás budeme informovat emailem.
V případě, že bude vaše přihláška přijata, dostanete závaznou přihlášku k podpisu společně s pokyny k platbě a případné další informace. Platbu proveďte podle pokynů v závazné přihlášce. Pokud by z nějakého důvodu nebylo možné vašemu požadavku vyhovět (např. nedostačující kapacita či naopak nízká naplněnost), budeme vás rovněž informovat pomocí automatických odpovědí REZERVACE či NÁHRADNÍK.
Jestliže nedostanete do tří pracovních dnů emailem žádnou informaci, prosíme, kontaktujte DDM nejlépe telefonicky, abychom mohli věc dořešit.

U kroužků se mohou stávající účastníci našich kroužků (tedy účastníci probíhajícího školního roku) přihlašovat již do dalšího školního roku od 1.6. pomocí on-line přihlašováním. Nový členové/zájemci se mohou registrovat a zapsat on-line od 26.8.

Během září může docházet ke změnám termínů kroužků (změna rozvrhů u externích lektorů, v pronájmech tělocvičen, či z jiných důvodů).
Děkujeme za pochopení, naprostou většinu případných změn nejsme schopni ovlivnit. Budeme Vás o nich neprodleně informovat .
Do kroužku je zájemce přihlášen řádně odevzdanou přihláškou v originále a provedenou úhradou zápisného.

Prosíme, případné dotazy ke kroužkům řešte telefonicky nebo emailem.

Aktuality

Rada hl. m. Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích (dále jen „vyhláška č. 54/2005 Sb.“), ve znění vyhlášky 107/2019 Sb., konkursní řízení na funkci ředitelky/ředitele příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Praha 9 se sídlem Měšická 720, 190 00 Praha 9
zobrazit archiv

Zřizovatel

Zřizovatel příspěvkové organizace Hlavní město Praha

Praha

Domeček roste

EU

Projekt DOMEČEK ROSTE je spolufinancován Evropskou unií.

Více o projektu