- Prázdniny a státní svátky ŠR 2020/2021

22.6.2020

Prázdniny a státní svátky ŠR 2020/2021

O školních prázdninách a státních svátcích se kroužky nekonají. 

Podzimní prázdniny: 29.-30. října 2020
Vánoční prázdniny: 23. prosince 2020 - 3. ledna 2021
Pololetní prázdniny: 29. ledna 2021
Jarní prázdniny: 1.-7. března 2021
Velikonoční prázdniny: 1. dubna 2021

Státní svátky: 28. října, 17. listopad, 2. a 5. dubna, 1. a 8. května

Cena kroužků je kalkulovaná s ohledem na tyto svátky a prázdniny.Kroužky se nenahrazují ani nevzniká další sleva na zápisném.

Aktuality

Rada hl. m. Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích (dále jen „vyhláška č. 54/2005 Sb.“), ve znění vyhlášky 107/2019 Sb., konkursní řízení na funkci ředitelky/ředitele příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Praha 9 se sídlem Měšická 720, 190 00 Praha 9
zobrazit archiv

Zřizovatel

Zřizovatel příspěvkové organizace Hlavní město Praha

Praha

Domeček roste

EU

Projekt DOMEČEK ROSTE je spolufinancován Evropskou unií.

Více o projektu