- Roušky a další opatření

18.9.2020

Roušky a další opatření

Aktuální informace

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 18. 9. 2020 od 00:00 hodin do odvolání platí:

Roušky:
· Povinný vstup v roušce (zakrytí úst a nosu = rouška, ústenka, šátek, šála) a povinné užití dezinfekce ihned po vstupu do budovy.

· Rodiče a další doprovod mají povolen vstup pouze do vestibulu budovy (v Rohové na verandu) a s rouškou.

· Děti a další uživatelé našich služeb (kroužky, kurzy, pronájmy) jsou povinni nosit roušku ve společných prostorách (vestibul budovy, chodby, WC) a dále při výuce. Platí pro veškerou činnost mimo sport, tanec, hru na dechové nástroje a zpěv. Pokud je skupina složena pouze z předškolních dětí a dětí z 1. stupně ZŠ – roušky při výuce mít nemusí.

· Účastníci zájmové a další činnosti si nosí s sebou do budovy min. dvě roušky, které mají v igelitovém sáčku, pokud je právě nevyužívají.

Rozestupy:
Doporučujeme dodržovat rozestupy alespoň 1,5 metru všude tam, kde je to možné.

Ruce:
Věnujte se, prosím, zvýšené hygieně (důkladné mytí rukou, používání dezinfekce na ruce v učebnách a sálech).

Vnitřní akce nad 10 osob (mimo výstavy, trhy, veletrhy a jim podobné akce) se mohou konat za předpokladu,žekaždý účastník akce má určeno místo k sezení (bod 2 mimořádného opatření).

Buďme k sobě prosím ohleduplní a pokud se nebudete cítit dobře, na svůj kroužek či další vaši oblíbenou aktivitu dorazte až příště...

Aktuality

Rada hl. m. Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích (dále jen „vyhláška č. 54/2005 Sb.“), ve znění vyhlášky 107/2019 Sb., konkursní řízení na funkci ředitelky/ředitele příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Praha 9 se sídlem Měšická 720, 190 00 Praha 9
zobrazit archiv

Zřizovatel

Zřizovatel příspěvkové organizace Hlavní město Praha

Praha

Domeček roste

EU

Projekt DOMEČEK ROSTE je spolufinancován Evropskou unií.

Více o projektu