- Roušky a další opatření

18.9.2020

Roušky a další opatření

Aktuální informace

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 18. 9. 2020 od 00:00 hodin do odvolání platí:

Roušky:
· Povinný vstup v roušce (zakrytí úst a nosu = rouška, ústenka, šátek, šála) a povinné užití dezinfekce ihned po vstupu do budovy.

· Rodiče a další doprovod mají povolen vstup pouze do vestibulu budovy (v Rohové na verandu) a s rouškou.

· Děti a další uživatelé našich služeb (kroužky, kurzy, pronájmy) jsou povinni nosit roušku ve společných prostorách (vestibul budovy, chodby, WC) a dále při výuce. Platí pro veškerou činnost mimo sport, tanec, hru na dechové nástroje a zpěv. Pokud je skupina složena pouze z předškolních dětí a dětí z 1. stupně ZŠ – roušky při výuce mít nemusí.

· Účastníci zájmové a další činnosti si nosí s sebou do budovy min. dvě roušky, které mají v igelitovém sáčku, pokud je právě nevyužívají.

Rozestupy:
Doporučujeme dodržovat rozestupy alespoň 1,5 metru všude tam, kde je to možné.

Ruce:
Věnujte se, prosím, zvýšené hygieně (důkladné mytí rukou, používání dezinfekce na ruce v učebnách a sálech).

Vnitřní akce nad 10 osob (mimo výstavy, trhy, veletrhy a jim podobné akce) se mohou konat za předpokladu,žekaždý účastník akce má určeno místo k sezení (bod 2 mimořádného opatření).

Buďme k sobě prosím ohleduplní a pokud se nebudete cítit dobře, na svůj kroužek či další vaši oblíbenou aktivitu dorazte až příště...

Aktuality

Zřizovatel

Zřizovatel příspěvkové organizace Hlavní město Praha

Praha

Domeček roste

EU

Projekt DOMEČEK ROSTE je spolufinancován Evropskou unií.

Více o projektu