- Přerušení činnosti

1.10.2020

Přerušení činnosti

Na základě nařízení Krajské hygienické stanice zakazující osobní přítomnost všech účastníků  na zájmovém vzdělávání přerušujeme provoz na 14 dní (tj. 5. - 18. 10. 2020). O nabídce případných lekcích on-line vás budeme informovat prostřednictvím vašich e-mailových schránek. 

PŘERUŠENA Vzniklá situace nás velmi mrzí a věřte, že budeme dělat všechno pro to, aby po obnovení byly kroužky nahrazeny. Je to těžká situace pro nás všechny, ale předem Vám moc děkujeme, že zůstáváte s námi. ❤️ My s Vámi totiž ano! Posíláme všem sílu!
http://www.hygpraha.cz/dokumenty/narizeni-c--15-2020-hygienicke-stanice-hlavniho-mesta-prahy---omezeni-provozu-zarizeni-poskytujicich-vzdelavani-a-volnocasove-aktivity-5295_5295_34_1.html

Aktuality

Rada hl. m. Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích (dále jen „vyhláška č. 54/2005 Sb.“), ve znění vyhlášky 107/2019 Sb., konkursní řízení na funkci ředitelky/ředitele příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Praha 9 se sídlem Měšická 720, 190 00 Praha 9
zobrazit archiv

Zřizovatel

Zřizovatel příspěvkové organizace Hlavní město Praha

Praha

Domeček roste

EU

Projekt DOMEČEK ROSTE je spolufinancován Evropskou unií.

Více o projektu