- Aktuální stav provozu DDM

26.11.2020

Aktuální stav provozu DDM

!Novinky! ohledně provozu DDM Suchdol. Více info v článku ↓↓↓

Vážení rodiče a další účastníci zájmového vzdělávání v DDM Suchdol, v souvislosti s nařízeními vlády ČR a KHS od 24.11. spouštíme tam, kde je to možné, individuální výuku (všem účastníkům těchto ZÚ se ozve vedoucí odd. Marek Duda). 
Zájmová činnost, která probíhala on-line, tak i nadále pokračuje...Nyní se Česká republika nachází v opatřeních 4. stupně PES, což nám zatím neumožňuje prezenčně spustit naše kroužky a jiné aktivity. 
O tom, zda bude od pondělí 30.11. platit stupeň č. 3 by měla podle posledních informací vláda rozhodnout až v neděli. Pokud se tak stane, budeme vás neprodleně informovat o spuštění naší činnosti, která by probíhala za dodržování všech hygienických pravidel. 
Pokud setrvají opatření stupně č. 4, bude i nadále platit stávající situace.


Pevně doufáme, že nás vláda v neděli potěší! :-)

Aktuality

Rada hl. m. Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích (dále jen „vyhláška č. 54/2005 Sb.“), ve znění vyhlášky 107/2019 Sb., konkursní řízení na funkci ředitelky/ředitele příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Praha 9 se sídlem Měšická 720, 190 00 Praha 9
zobrazit archiv

Zřizovatel

Zřizovatel příspěvkové organizace Hlavní město Praha

Praha

Domeček roste

EU

Projekt DOMEČEK ROSTE je spolufinancován Evropskou unií.

Více o projektu