- Znovu zavíráme :-(

15.12.2020

Znovu zavíráme :-(

Omezení provozu škol a školských zařízení od 21. 12. 2020

Omezení provozu škol a školských zařízení od 21. 12. 2020

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/nouzovy-stav-a-mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#skoly_od_21


Dle nové vyhlášky vlády z jednání 14. 12. 2020 jsme nuceni opět zavřít brány našeho DDM Suchdol.S velkou lítostí tedy oznamujeme, že dne 18. 12. 2020 proběhnou poslední kroužky v tomto kalendářním roce.Situace nás velmi mrzí a jsme již velmi smutní z vývoje v boji proti koronaviru SARS CoV-2...Stále ale věříme, že po Novém roce se budeme s dětmi zase vídat a kroužky poběží standardně, byť v přísnějším režimu.Budeme rádi, když budete věřit s námi a neztratíte Vaši přízeň k DDM Suchdol. Mezitím Vás prosíme o podporu aspoň v on-line světě (FB Dům dětí a mládeže Praha-Suchdol, YouTube DDM Suchdol), kam pro Vás přidáváme příspěvky.
S přáním příjemných svátků a šťastného vstupu do Nového roku,TÝM DDM SUCHDOL

Aktuality

Rada hl. m. Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích (dále jen „vyhláška č. 54/2005 Sb.“), ve znění vyhlášky 107/2019 Sb., konkursní řízení na funkci ředitelky/ředitele příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Praha 9 se sídlem Měšická 720, 190 00 Praha 9
zobrazit archiv

Zřizovatel

Zřizovatel příspěvkové organizace Hlavní město Praha

Praha

Domeček roste

EU

Projekt DOMEČEK ROSTE je spolufinancován Evropskou unií.

Více o projektu