- Novinka! Otevřený online kurz Jógy

15.3.2021

Novinka! Otevřený online kurz Jógy

Lekce jógy jsou určené pro dospělé a jsou vhodné i pro začátečníky, kteří nemají s jógou zkušenosti! Součástí každé lekce jsou dechová cvičení, opakované Pozdravy slunci a závěrečná relaxace. 

Nejsou vhodné pro těhotné a pro osoby s velkými zdravotními problémy.

Na lekce potřebujete pohodlné oblečení a neklouzavou podložku (jógamatku, karimatku), cvičení je ideální provádět na boso.

Před lekcí je vhodné minimálně 2 hodiny nejíst.

Cena 400 Kč / 5 lekcí. 

Kurzy vede zkušená lektorka Lucie Poláková. 

" Sport mne doprovází celý život, nejprve to byla gymnastika, které se teď věnuji v trenérské činnosti u dětí předškolních i školních. Postupně si přidala i práce s dospělými a to jak cvičení dynamické, tak cvičení zdravotního charakteru. To mne přivedlo k vlastnímu praktikování jógy a následně ke studiu umožňující vlastní vedení lekcí. " 

Aktuality

Rada hl. m. Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích (dále jen „vyhláška č. 54/2005 Sb.“), ve znění vyhlášky 107/2019 Sb., konkursní řízení na funkci ředitelky/ředitele příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Praha 9 se sídlem Měšická 720, 190 00 Praha 9
zobrazit archiv

Zřizovatel

Zřizovatel příspěvkové organizace Hlavní město Praha

Praha

Domeček roste

EU

Projekt DOMEČEK ROSTE je spolufinancován Evropskou unií.

Více o projektu