- Výtvarné sympozium

16.9.2023

Výtvarné sympozium

Výtvarné sympozium je setkání výtvarníků a přátel umění. Někteří z vystavujících s námi budou spolupracovat v následujícím školním roce na lektorské pozici. Na místě Brandejsova statku - Suchdol máte možnost si vyzkoušet výtvarné a rukodělné činnosti a zakoupit si zajímavé handmade výrobky. Při setkání si můžete vyzkoušet hru na didgeridoo, nebo se zaposlouchat do chansonu s doprovodem klavíru. Ráda poskytnu konzultaci, který výtvarně zaměřený kroužek je pro Vás vhodný. Těšíme se na Vás...


Aktuality

Rada hl. m. Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích (dále jen „vyhláška č. 54/2005 Sb.“), ve znění vyhlášky 107/2019 Sb., konkursní řízení na funkci ředitelky/ředitele příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Praha 9 se sídlem Měšická 720, 190 00 Praha 9
zobrazit archiv

Zřizovatel

Zřizovatel příspěvkové organizace Hlavní město Praha

Praha

Domeček roste

EU

Projekt DOMEČEK ROSTE je spolufinancován Evropskou unií.

Více o projektu