Hudební kurzy Yamaha

Kurzy hudební školy Yamaha jsou určeny dětem předškolního věku v doprovodu dospělé osoby.

Začínáme s "Robátky" - již od 4 měsíců věku, pokračujeme "Prvními krůčky k hudbě“ od 18 měsíců do 3,5 roku a poslední skupinkou jsou "Rytmické krůčky k hudbě" (3,5 - 6 let), kde se hravou formou seznamujeme se světem nástrojů (flétnička, zvonkohra, keyboard...) a dostáváme základy čtení notového zápisu.

Všechny lekce provází rituály, maskoti, kouzelný svět poslechu a aktivního prožívání hudby.

Délka lekce je vždy 45 minut - nelze platit jednotlivé lekce. První ukázková lekce programu je vždy zdarma.

Více podrobností na https://www.yamahahudebnikurzy.auksys.com/yamaha/ (externí stránka).

Aktuality

Rada hl. m. Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích (dále jen „vyhláška č. 54/2005 Sb.“), ve znění vyhlášky 107/2019 Sb., konkursní řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Praha 8 - Spirála se sídlem Přemyšlenská 1102, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
zobrazit archiv

Zřizovatel

Zřizovatel příspěvkové organizace Hlavní město Praha

Praha

Domeček roste

EU

Projekt DOMEČEK ROSTE je spolufinancován Evropskou unií.

Více o projektu