Pracovníci

Kontakty - interní pracovníci

Mgr. Jana Němcová

Ředitelka DDM

Vzdělání:
Pedagogická fakulta HK- obor pedagogika a matematika

Ing. Tereza Jarošová

Ekonomka DDM

Vzdělání:
Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze
Pedagogické minimum

Anna Ellen Kučerová

Pedagog volného času, vedoucí Oddělení PR, tance a estetiky

Vzdělání:
SOŠ pedagogická

Pavlína Krýslová

Pedagog volného času, vedoucí Oddělení mladších dětí a Hlídáníčka

Vzdělání:
Gymnázium Václava Beneše Třebízského - humanitní obor
Pedagogické minimum - akreditace MŠMT

pavlina.kryslova@ddmsuchdol.cz, 777 400 587, 603925186
Marek Duda DiS.

Pedagog volného času, vedoucí Oddělení hudby a společenských věd

Konzervatoř Jana Deyla - pozoun
Učitel hry na dechové žesťové nástroje, zobcovou flétnu a kytaru

Kristýna Kutílková

Pedagog volného času, Oddělení Sportu a přírodovědy

Vzdělání:

Všeobecné gymnázium Ortenovo náměstí s rozšířenou výukou jazyků
Pedagogické minimum 120h - akreditace MŠMT

Jana Buchtová

Pedagog volného času, Vedoucí oddělení klubových a technických aktivit

jana.buchtova@ddmsuchdol.cz, 220920936, 777459528
Lucie Škrabalová

Vedoucí odd. Sportu

SŠ - Výchovná a humanitární činnost, sociálně výchovná činnost

sport@ddmsuchdol.cz, 739 644 899
Ing. Tomáš Husák

Vedoucí odd. Přírodovědy

ČZU – Zájmové chovy, člen katedry Zoologie a rybářství

Ing. Eva Svítková

Pedagog volného času, vyučující na "Hlídáníčku"

Pedagogické studium učitelství (pedagogika, psychologie, didaktika)
First Certificate in English

Karolína Dudová

Pedagog volného času

Pedagogické minimum - UP Olomouc, trenér sportu pro všechny licence A -
FTVS, trenér všeobecné gymnastiky II. třídy - ČASPV, gymnastický trenér v gymnastických odd. TJ Tatran Střešovice, TJ Bohemians Praha a Gymsport. Dále spolupráce s oborem
Aplikovaná tělesná výchova a sportu osob se specifickými potřebami na FTVS.

Daniela Krausová Dis.

Pedagog volného času - momentálně na MD

Vzdělání:
VOŠ obalový a grafický desing
Pedagogické minimum - akreditace MŠMT
K2 - studium pedagogiky

Kontakty - externí pracovníci

Hana Bernardová

lektorka anglického jazyka, matematiky a komiksové kresby

Jan Brabec

Lektor hudebních nástrojů - kytara, ukulele

Vendula Březinová ak. mal.

lektorka výtvarných kroužků

Akademická malířka s dlouholetou praxí ve školách a DDM. Připravila úspěšně mnoho žáků k talentovým zkouškám.

Barbora Dudařová

Oddělení sportu a přírodovědy

Bc. Marta Ebenová

Lektorka hudebních kroužků - zpěv, klavír

Denisa Faiglová

lektorka šití a návrhářství, kresba a malba

studuje VOŠON a SPŠO Jablonského 333, Praha 7, anglický jazyk - pokročilá úroveň

Klára Fídlerová

Lektorka hudebních nástrojů - ukulele

Karolína Franclíková

Lektorka hudebních nástrojů - klavír a housle

JUDr. Šárka Jandová

Lektorka baletu a gymnastiky

Aliaksandra Kanapliova

Lektorka Robotiky Junior

777008109
PhDr. Eva Kličková

lektorka anj

lektorský kurz výuka anj pro dospělé, akredit. kurz metodika výuky anj pro MŠ a 1.stupeň ZŠ,
trenérský kurz- lektorka spiningu, zdravotník pro dětské kurzy. V Českém rozhlase příprava a moderace vysílání pro děti.

Mlada Kůrková

Lektorka jógy

Zuzana Luftová

Lektorka výtvarných kroužků

Andrea Mahrová PhDr.Ph.D.

lektorka cvičení

FTVS UK Praha, cvičitelská licence, zdravotní cvičení, fyzioterapie, přednášky zdravotní TV, kompenzační cvičení, držení těla.
Anj slovem, písmem
Nj- slovem, písmem

Jakub Matoušek DiS.

Lektor hudebních nástrojů - klavír

Anna Mikulová

Lektorka hudebních nástrojů - klavír, lesní roh a housle

Tereza Nidetzká

lektorka francouzského jazyka a zpěvu

Dzmitry Parakhonka

lektor kroužku Robotika Middle a Robotika Soutšžní

František Pekarovics

vedoucí tábora Seleška

Bc. Michaela Pěkníková DiS.

Lektorka hudebních nástrojů - flétna, kytara

MgA. Bára Pertlová

lektor výtvarných kroužků

OU v Ostarvě- Pedagogická fakulta, Fakulta umění (malba), Studijní stáž ve Varšavě- malba,
Střední průmyslová škola textilní v Brně- textilní výtvarnictví (tkalcovská a tiskařská tvorba)
Znalost Anj

Mgr. Zdeňka Rychterová

Lektorka tělovýchovných kroužků

pedagogická fakulta v Hradci Králové, obor Vychovatelství - Tělesná výchova

Anton Smirnov

Lektor hudebních nástrojů - kytara

Anežka Tošovská

Lektorka hudebních kroužků - klavír

Barbora Viktorie Vaňková

Lektroka anglického jazyka

Aktuality

O školních prázdninách a státních svátcích se kroužky nekonají. 
zobrazit archiv

Domeček roste

EU

Projekt DOMEČEK ROSTE je spolufinancován Evropskou unií.

Více o projektu