Pracovníci

Kontakty - externí pracovníci

Vendula Březinová ak. mal.

lektorka výtvarných kroužků

Akademická malířka s dlouholetou praxí ve školách a DDM. Připravila úspěšně mnoho žáků k talentovým zkouškám.

Mgr. Nelly Dejová DiS.

Lektorka jazyků - Anglický

Barbora Dudařová

Oddělení sportu a přírodovědy

Bc. Marta Ebenová

Lektorka hudebních kroužků - zpěv, klavír

Denisa Faiglová

lektorka šití a návrhářství, kresba a malba

studuje VOŠON a SPŠO Jablonského 333, Praha 7, anglický jazyk - pokročilá úroveň

Klára Fídlerová

Lektorka hudebních nástrojů - ukulele

Karolína Franclíková

Lektorka hudebních nástrojů - klavír a housle

Jan Gregor

Lektor hudebních kroužků - kytara, ukulele

Student konzervatoře Jana Deyla v Praze v oboru skladba.

JUDr. Šárka Jandová

Lektorka baletu a gymnastiky

Nela Kadavá

Lektorka hudebních kroužků - zpěv, klavír

Aliaksandra Kanapliova

Lektorka Robotiky Junior

777008109
PhDr. Eva Kličková

lektorka anj

lektorský kurz výuka anj pro dospělé, akredit. kurz metodika výuky anj pro MŠ a 1.stupeň ZŠ,
trenérský kurz- lektorka spiningu, zdravotník pro dětské kurzy. V Českém rozhlase příprava a moderace vysílání pro děti.

Mlada Kůrková

Lektorka jógy

Zuzana Luftová

Lektorka výtvarných kroužků

Andrea Mahrová PhDr.Ph.D.

lektorka cvičení

FTVS UK Praha, cvičitelská licence, zdravotní cvičení, fyzioterapie, přednášky zdravotní TV, kompenzační cvičení, držení těla.
Anj slovem, písmem
Nj- slovem, písmem

Petr Mikeš

Lektor hudebních kroužků - klavír (kytara)

Tereza Nidetzká

lektorka francouzského jazyka a zpěvu

Dzmitry Parakhonka

lektor kroužku Robotika Middle a Robotika Soutšžní

František Pekarovics

vedoucí tábora Seleška

MgA. Bára Pertlová

lektor výtvarných kroužků

OU v Ostarvě- Pedagogická fakulta, Fakulta umění (malba), Studijní stáž ve Varšavě- malba,
Střední průmyslová škola textilní v Brně- textilní výtvarnictví (tkalcovská a tiskařská tvorba)
Znalost Anj

Yekaterina Pomazova

Lektorka jazyků - Anglický, Ruský

Mgr. Zdeňka Rychterová

Lektorka tělovýchovných kroužků

pedagogická fakulta v Hradci Králové, obor Vychovatelství - Tělesná výchova

Anton Smirnov

Lektor hudebních nástrojů - kytara

Anežka Tošovská

Lektorka hudebních kroužků - klavír

Aktuality

Domeček roste

EU

Projekt DOMEČEK ROSTE je spolufinancován Evropskou unií.

Více o projektu