Znovu-otevření kroužků (květen 2021)

Datum: od 4.5. do 30.6. 2021
Čas: od 0.00

Místo konání: Praha 6

3x hurá! Více info v článku

!!!Důležité!!!


Tímto bychom Vám moc chtěli poděkovat za to, že jste nad námi nezlomili hůl a zůstali jste nám věrni, i když jsme museli mít zavřeno a nemohli jsme se s Vámi potkávat na kroužcích či akcích.

Můžeme opět SPUSTIT prezenční účast v našich kroužcích. Snažíme se otevřít co největší počet našich aktivit. Nicméně není v našich silách otevřít úplně všechny kroužky - z důvodu absence lektorů, nemožnosti dodržet striktní nařízení aj.

 Nicméně budeme se snažit a VYČKEJTE NA ZPRÁVU OD VEDOUCÍCH ODDĚLENÍ. Kroužky, které běžně probíhají ve vnitřních prostorách (budova DDM, ZŠ sály, tělocvičny) budou probíhat zpravidla venku a budou se dodržovat stanovené počty a rozestupy.

Účastníci „vnitřních“ aktivit se tedy budou muset oblékat na ven.Aby mohli být účastníci vpuštěni na kroužek, nesmí být nemocní a musí být otestovaní, buď ve školách, nebo na odběrných místech (domácí testy v domácím prostředí NEJSOU akceptovány). Účastníci, resp. jejich zákonní zástupci, potvrdí tuto skutečnost čestným prohlášením.

Prohlášení je ke stažení na našem webu www.ddmsuchdol.cz a zašlou vám ho i vedoucí oddělení, kteří Vás budou kontaktovat mailem.

 Nyní prosíme vydržte na zprávy. Každý zájmový útvar to bude mít trochu rozdílné. Nyní zjišťujeme podrobnosti od našich lektorů aj. 

Děkujeme za trpělivost. 

Těšíme se na vás.

Cena: vstup volný

Kontaktní osoba: Jana Němcová


Aktuality

Domeček roste

EU

Projekt DOMEČEK ROSTE je spolufinancován Evropskou unií.

Více o projektu