Otevřený výtvarný ateliér

Volný ateliér každé úterý od 17.00 - 18.30 hodin. Se zkušenou lektorkou, která se každému věnuje individuálně.

Pokud nemáte čas na pravidelný výtvarný kroužek. Využijte od II. pololetí náš VOLNÝ ATELIÉR - přijďte tvořit, vyrábět, experimentovat. Budeme zkoušet různé výtvarné a tiskové techniky za použití nejrůznějších materiálů. Do ateliéru je nutné se přihlásit vždy na konkrétní datum. Otevřeme při počtu min. 5 uchazečů.

Ulice: Rohová 540/4
Město: Suchdol
PSČ: 16500

Kontaktní osoba: Daniela Krausová
Telefon: 776008269

Otevírací doba:
úterý   17.00 - 18.30
Poznámky:

Cena 60 Kč

Aktuality

Rada hl. m. Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích (dále jen „vyhláška č. 54/2005 Sb.“), ve znění vyhlášky 107/2019 Sb., konkursní řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Praha 8 - Spirála se sídlem Přemyšlenská 1102, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
zobrazit archiv

Zřizovatel

Zřizovatel příspěvkové organizace Hlavní město Praha

Praha

Domeček roste

EU

Projekt DOMEČEK ROSTE je spolufinancován Evropskou unií.

Více o projektu