volno

Příměstský přírodovědný tábor

Termín: 22. - 26.07.2024

Přírodovědný tábor je určen dětem s kladným vztahem k přírodě okolo nás. Lektorkami jsou studentky magisterského oboru učitelství na PřF UK, které pro účastníky připraví program plný pozorování, vzdělávání, rozvoje a her.

Tábor vhodný pro děti od osmi let, které mají za sebou třetí třídu.
Jednotlivé denní aktivity budou konkretizovány v průběhu května a června
2024. Účastníci budou informováni prostřednictvím e-mailu.

Věk: 8 až 14 let

Max. počet účastníků: 15
Počet volných míst: 11

Typ tábora: příměstský
Zaměření: Přírodověda

Město: Praha
Oblast: Praha - Suchdol

Cena pro pražské účastníky: 2250 Kč
Cena pro mimopražské účastníky: 2500 Kč
Poznámka k ceně: Zvýhodněnou grantovou cenu za letní příměstký tábor garantujeme pouze v případě přihlášení minimálního počtu deseti účastníků s trvalým bydlištěm na území Prahy. V opačném případě Vás požádáme o doplatek před začátkem tábora ve výši 250 Kč.
Cena zahrnuje: Obědy, pitný režim, pojištění, pedagogický a zdravotnický dozor, spotřební materiál, vstupy, cestovné

Kontaktní osoba: Bc. Alena Vlková
Telefon: 773774824

Aktuality

Rada hl. m. Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích (dále jen „vyhláška č. 54/2005 Sb.“), ve znění vyhlášky 107/2019 Sb., konkursní řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Praha 8 - Spirála se sídlem Přemyšlenská 1102, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
zobrazit archiv

Zřizovatel

Zřizovatel příspěvkové organizace Hlavní město Praha

Praha

Domeček roste

EU

Projekt DOMEČEK ROSTE je spolufinancován Evropskou unií.

Více o projektu