27.10.
1.11.
2019
od ne 27.10.
do 1.11.
Děti se budou starat o zvířátka chovaná v DDM a načerpají nové informace ze světa zvířat. V rámci programu se bude tématicky výtvarničit (vyrábění domečků pro zvířata...) a nebudou chybět sportovní hry.
22-29.
únor
2020
od so 22.2.
do so 29.2.
Lyžařský tábor o jarních prázdninách.
24-28.
únor
2020
od po 24.2.
do 28.2.
Děti se budou starat o zvířátka chovaná v DDM a načerpají nové informace ze světa zvířat. V rámci programu budou i výtvarné a rukodělné činnosti a nebudou chybět ani sportovní hry.

Aktuality

Alikvotní část plateb za 2. pololetí budeme našim účastníkům vracet, ač manuál MŠMT uvádí, že na vratky není právní nárok. Výše této vratky bude odvozena od počtu garantovaných lekcí na školní rok (30) a skutečně realizovaných lekcí včetně avizovaného prodloužení činnosti. Tato částka bude účastníkům vrácena do konce července 2020 na základě písemné žádosti doručené do DDM (stačí i sken zaslaný e-mailem). Žádosti přijímáme do 30. 6. 2020 Formulář je ke stažení https://www.ddmsuchdol.cz/o-ddm-suchdol/ke-stazeni Případně na konci tohoto článku po rozkliknutí. Pokud si nezažádáte o navrácení úplaty (do 30. 6. 2020), bude tato částka použita na rozvoj a provoz DDM (obnova vybavení, nákup nových pomůcek do kroužků), děkujeme.
zobrazit archiv

Domeček roste

EU

Projekt DOMEČEK ROSTE je spolufinancován Evropskou unií.

Více o projektu