Přírodovědný (10 - 15 let)

Termín: 10. - 14.08.2020

Přírodovědecký tábor je určen dětem, kteří si chtějí rozšířit základní znalosti o zvířatech a přírodě. Náplň tábora bude obohacena o prohlídky zoologických sbírek na České zemědělské univerzitě v Praze, mikroskopování, výrobu hmyzích a ptačích obydlí, návštěvu Akademického jezdeckého klubu při ČZU či stanice přírodovědců v Praze na Smíchově, kde si prohlédneme nejen krásný areál, ale ve velké míře se budeme věnovat včelařství.

Jednotlivé denní aktivity budou proloženy sportovními aktivitami, badatelskými procházkami po areálu ČZU a přilehlém okolí. Jeden den se vydáme do Únětic, kde si ukážeme odlov drobných zvířat, budeme se věnovat základům entomologie a pozorování volně žijících zvířat dalekohledy.
Tábor bude zakončen opékáním buřtů.

Mladší děti na základě individuální domluvy s lektory.

Věk: 10 až 15 let

Max. počet účastníků: 12
Počet volných míst: 7

Typ tábora: příměstský
Zaměření: přírodověda - včelařství

Město: Praha
Oblast: Suchdol

Cena pro pražské účastníky: 1900 Kč
Cena pro mimopražské účastníky: 2100 Kč
Poznámka k ceně: Nelze platit jednotlivé dny.
Cena zahrnuje: Obědy, pitný režim, pojištění, pedagogický a zdravotnický dozor, spotřební materiál, vstupy, cestovné, občerstvení na závěrečné opékání buřtů.

Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Husák, Bc. Alena Vlková
Telefon: 720500538

Aktuality

Alikvotní část plateb za 2. pololetí budeme našim účastníkům vracet, ač manuál MŠMT uvádí, že na vratky není právní nárok. Výše této vratky bude odvozena od počtu garantovaných lekcí na školní rok (30) a skutečně realizovaných lekcí včetně avizovaného prodloužení činnosti. Tato částka bude účastníkům vrácena do konce července 2020 na základě písemné žádosti doručené do DDM (stačí i sken zaslaný e-mailem). Žádosti přijímáme do 30. 6. 2020 Formulář je ke stažení https://www.ddmsuchdol.cz/o-ddm-suchdol/ke-stazeni Případně na konci tohoto článku po rozkliknutí. Pokud si nezažádáte o navrácení úplaty (do 30. 6. 2020), bude tato částka použita na rozvoj a provoz DDM (obnova vybavení, nákup nových pomůcek do kroužků), děkujeme.
zobrazit archiv

Domeček roste

EU

Projekt DOMEČEK ROSTE je spolufinancován Evropskou unií.

Více o projektu