Seleška 2020

Termín: 09. - 22.08.2020

Všeobecný tábor s celotáborovou hrou, letos s tématem "Škola čar a kouzel".

Tábor s mnohaletou tradicí, komorní, s krásným poměrem 7 vedoucích a 29 dětí. Ubytování v bývalé hájovně v Lužických horách. Výborná kuchyně samozřejmostí :)

Věk: 8 až 12 let

Max. počet účastníků: 33
Počet volných míst: 0

Typ tábora: klasický

Město: Jablonné v Podještědí
Oblast: Lužické hory
Stát: Česko

Cena pro pražské účastníky: 4995 Kč
Cena pro mimopražské účastníky: 5555 Kč
Poznámka k ceně: Cena pro pražské účastníky je určena účastníkům s rvalým bydlištěm v Praze, příspěvek od hl. m. Prahy.
Cena zahrnuje: Dopravu, ubytování, plnou penzi, vedoucí, pojištění

Kontaktní osoba: František Pekarovics
Telefon: +420776177076

Aktuality

Alikvotní část plateb za 2. pololetí budeme našim účastníkům vracet, ač manuál MŠMT uvádí, že na vratky není právní nárok. Výše této vratky bude odvozena od počtu garantovaných lekcí na školní rok (30) a skutečně realizovaných lekcí včetně avizovaného prodloužení činnosti. Tato částka bude účastníkům vrácena do konce července 2020 na základě písemné žádosti doručené do DDM (stačí i sken zaslaný e-mailem). Žádosti přijímáme do 30. 6. 2020 Formulář je ke stažení https://www.ddmsuchdol.cz/o-ddm-suchdol/ke-stazeni Případně na konci tohoto článku po rozkliknutí. Pokud si nezažádáte o navrácení úplaty (do 30. 6. 2020), bude tato částka použita na rozvoj a provoz DDM (obnova vybavení, nákup nových pomůcek do kroužků), děkujeme.
zobrazit archiv

Domeček roste

EU

Projekt DOMEČEK ROSTE je spolufinancován Evropskou unií.

Více o projektu