obsazeno

Anglický tábor

Termín: 13. - 17.07.2020 08:00 - 16:00

Tábor bude veden Janou, učitelkou angličtiny z našeho DDM a dalšími anglicky mluvícími pedagogy s dlouholetou praxí.

Děti budou mít v rámci dopoledne dva řízené bloky výuky v malé skupince a odpoledne budou mít kreativní blok v angličtině v kterém si v průběhu týdne vytvoří vlastní "deskovku". A když se zrovna nebudou učit, budou hrát nejrůznější hry samozřejmě v angličtině, pečlivě vybrané tak, aby si probrané jevy zafixovali hravou formou. 


Co se naučí?
Tvořit otázky, používat správně přítomný čas, budoucí čas, sloveso moci i rozkaz a starší budou trénovat i čas minulý. 
Mimo to děti poznají některé moderní deskové hry a to v angličtině :).

Pro koho tábor je?
Pro děti od 8 do 14 let - je důležité, aby dítě umělo dobře číst a psát (samozřejmě v češtině, angličtinu se budou učit). 

Věk: 8 až 14 let

Max. počet účastníků: 16
Počet volných míst: 0

Typ tábora: příměstský

Město: Praha
Oblast: Suchdol

Cena pro pražské účastníky: 1500 Kč
Cena pro mimopražské účastníky: 1700 Kč
Poznámka k ceně: Nelze platit jednotlivé dny
Cena zahrnuje: Pitný režim, obědy, pojištění, pedagogický dozor, spotřební materiál.

Kontaktní osoba: Marek Duda
Telefon: 774044518

Aktuality

Alikvotní část plateb za 2. pololetí budeme našim účastníkům vracet, ač manuál MŠMT uvádí, že na vratky není právní nárok. Výše této vratky bude odvozena od počtu garantovaných lekcí na školní rok (30) a skutečně realizovaných lekcí včetně avizovaného prodloužení činnosti. Tato částka bude účastníkům vrácena do konce července 2020 na základě písemné žádosti doručené do DDM (stačí i sken zaslaný e-mailem). Žádosti přijímáme do 30. 6. 2020 Formulář je ke stažení https://www.ddmsuchdol.cz/o-ddm-suchdol/ke-stazeni Případně na konci tohoto článku po rozkliknutí. Pokud si nezažádáte o navrácení úplaty (do 30. 6. 2020), bude tato částka použita na rozvoj a provoz DDM (obnova vybavení, nákup nových pomůcek do kroužků), děkujeme.
zobrazit archiv

Domeček roste

EU

Projekt DOMEČEK ROSTE je spolufinancován Evropskou unií.

Více o projektu