obsazeno

Příměstský přírodovědný tábor

Termín: 29.06. - 03.07.2020 08:00 - 16:30

Nejen starání o zvířátka v našem DDM...

Příměstský tábor je určen pro nadšence zvířat a přírodovědy. Náplň tábora se skládá z pečování o naše chovaná zvířátka v DDM (krmení, venčení, čištění...) a spoustu úkolů a informací o nich.


Tábor je proložen vycházkami, pohybovými hrami, úkoly a výtvarným tvořením. Děti na konci dostanou odměny za splněné úkoly.

Věk: 7 až 15 let

Max. počet účastníků: 11
Počet volných míst: 0

Typ tábora: příměstský

Město: Praha
Oblast: Suchdol

Cena pro pražské účastníky: 1500 Kč
Cena pro mimopražské účastníky: 1700 Kč
Poznámka k ceně: Lze platit jednotlivé dny.
Cena zahrnuje: Obědy, pitný režim, pojištění, pedagogický dozor, spotřební materiál, odměny.

Kontaktní osoba: Karolína Dudová
Telefon: 737 688 102

Aktuality

Alikvotní část plateb za 2. pololetí budeme našim účastníkům vracet, ač manuál MŠMT uvádí, že na vratky není právní nárok. Výše této vratky bude odvozena od počtu garantovaných lekcí na školní rok (30) a skutečně realizovaných lekcí včetně avizovaného prodloužení činnosti. Tato částka bude účastníkům vrácena do konce července 2020 na základě písemné žádosti doručené do DDM (stačí i sken zaslaný e-mailem). Žádosti přijímáme do 30. 6. 2020 Formulář je ke stažení https://www.ddmsuchdol.cz/o-ddm-suchdol/ke-stazeni Případně na konci tohoto článku po rozkliknutí. Pokud si nezažádáte o navrácení úplaty (do 30. 6. 2020), bude tato částka použita na rozvoj a provoz DDM (obnova vybavení, nákup nových pomůcek do kroužků), děkujeme.
zobrazit archiv

Domeček roste

EU

Projekt DOMEČEK ROSTE je spolufinancován Evropskou unií.

Více o projektu