S piráty za dobrodružstvím - příměstský logopedický tábor

Termín: 19. - 23.07.2021 08:00 - 13:00

Příměstský tábor rozvíjející jazykové dovednosti dětí.

Příměstský logopedický tábor je určen především dětem s narušenou
komunikační schopností ve věku od 3 do 6 let. S dětmi budeme jako piráti
putovat po moři a navštěvovat různé ostrovy, potkávat různá zvířata,
ryby i cizí domorodce. Naučíme se pirátskou hymnu a vyrobíme si vlajku. V
hravém programu je zařazena individuální i skupinová logopedie pod
vedením školních logopedů a speciálních pedagogů. Děti budou rozvíjet
motoriku mluvidel, jemnou i hrubou motoriku, grafomotoriku, slovní
zásobu a tvorbu vět, budeme společně rozvíjet fonematický sluch, zrakové
vnímání, rytmizaci, budeme se učit říkanky, písničky, zařadíme cvičení s
prvky dětské jógy. 

Na závěr budou možné individuální konzultace s rodiči, diagnostika každého dítěte i podměty na další práci s ním.
Nutná vlastní svačina!
Tábor bude probíhat v prostorách Hlídáníčka v ZŠ M. Alše.

Věk: 3 až 6 let

Max. počet účastníků: 12
Počet volných míst: 0

Typ tábora: příměstský

Město: Praha 6
Oblast: Suchdol

Cena pro pražské účastníky: 1900 Kč
Cena pro mimopražské účastníky: 1900 Kč
Poznámka k ceně: Nelze platit jednotlivé dny.
Cena zahrnuje: 2x pedagogický dozor, pojištění, materiál, odměny, pitný režim

Kontaktní osoba: Pavlína Krýslová
Telefon: 777400587

Aktuality

Domeček roste

EU

Projekt DOMEČEK ROSTE je spolufinancován Evropskou unií.

Více o projektu