Putování se zvířátky - logopedický příměstský tábor

Termín: 25. - 29.07.2022 08:00 - 13:00

Příměstský tábor rozvíjející jazykové dovednosti dětí.

Příměstský logopedický tábor je určen především dětem s narušenou komunikační schopností ve věku od 4 do 7 let. 

S dětmi se budeme učit o zvířátkách, projdeme společně jednotlivé kontinenty a zvířata, která na nich žijí. Vše si umístíme na mapu světa, kterou budou mít děti po celou dobu tábora u sebe a kam budeme jednotlivá zvířátka postupně doplňovat. Budeme také zkoušet napodobovat a rozpoznávat zvířecí zvuky, vyrobíme si společně masky jednotlivých zvířátek. Aktivně se bude pracovat na rozvoji slovní zásoby a tvorby vět během popisu jednotlivých zvířátek a hádanek.
V hravém programu je zařazena individuální i skupinová logopedie pod vedením školních logopedů a speciálních pedagogů. Děti budou rozvíjet motoriku mluvidel, jemnou i hrubou motoriku, grafomotoriku, slovní zásobu a tvorbu vět, budeme společně rozvíjet fonematický sluch, zrakové vnímání, rytmizaci, budeme se učit říkanky, písničky, zařadíme cvičení s prvky dětské jógy. 
Na závěr budou možné individuální konzultace s rodiči, každé dítě si domů odnese návod na oromotorické cviky a jiná cvičení pro rozvoj slovní zásoby a obsahové stránky řeči.
Nutná vlastní svačina!
Tábor bude probíhat v prostorách Hlídáníčka v Klubu DDM, Stehlíkova 928.

Věk: 4 až 7 let

Max. počet účastníků: 13
Počet volných míst: 0

Typ tábora: příměstský

Město: Praha 6
Oblast: Suchdol

Cena pro pražské účastníky: 1900 Kč
Cena pro mimopražské účastníky: 1900 Kč
Poznámka k ceně: Nelze platit jednotlivé dny.
Cena zahrnuje: 2x pedagogický dozor, pojištění, materiál, odměny, pitný režim

Kontaktní osoba: Pavlína Krýslová
Telefon: 777400587

Aktuality

Zájmové kroužky pořádané Domem dětí a mládeže Praha 6 - Suchdol budou postupně zveřejňovány na webových stránkách ddmsuchdol.cz od 17. 6. 2024. Přihlášky do Miniškolky Cvrčci budou k dispozici od 3. 6. 2024
zobrazit archiv

Zřizovatel

Zřizovatel příspěvkové organizace Hlavní město Praha

Praha

Domeček roste

EU

Projekt DOMEČEK ROSTE je spolufinancován Evropskou unií.

Více o projektu