Soutěže

Ostatní

2. pololetí 2018/2019
Chovatelská olympiáda
KategorieTermínČasMístoPropoziceVýsledky
I., II., všechny odbornosti 3.5.2019 - 3.5.2019 8.00 - 14.00 DDM Praha 6 - Suchdol
Postupové kolo: do konce dubna odevzdat odbornou písemnou práci (min. 5 stránek), v den olympiády se píše všeobecný test (30 otázek), odborný test (30 otázek), poznávací test (30 otázek) a ústní zkoušení.

Nepostupové kolo:v den olympiády se píše všeobecný test (30 otázek), odborný test (30 otázek), poznávací test (30 otázek) a ústní zkoušení.

Děkujeme všem sponzorům a hlavně www.morskezelvy.cz

Okresní kolo Praha - západ (první místo postupuje do Celostátního kola)

Olympiáda na nečisto (zkušební kolo pro zájemce bez postupu do Krajského kola)Aktuality

Rada hl. m. Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích (dále jen „vyhláška č. 54/2005 Sb.“), ve znění vyhlášky 107/2019 Sb., konkursní řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Praha 8 - Spirála se sídlem Přemyšlenská 1102, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
zobrazit archiv

Zřizovatel

Zřizovatel příspěvkové organizace Hlavní město Praha

Praha

Domeček roste

EU

Projekt DOMEČEK ROSTE je spolufinancován Evropskou unií.

Více o projektu