Soutěže

Ostatní

2. pololetí 2018/2019
Chovatelská olympiáda
KategorieTermínČasMístoPropoziceVýsledky
I., II., všechny odbornosti 3.5.2019 - 3.5.2019 8.00 - 14.00 DDM Praha 6 - Suchdol
Postupové kolo: do konce dubna odevzdat odbornou písemnou práci (min. 5 stránek), v den olympiády se píše všeobecný test (30 otázek), odborný test (30 otázek), poznávací test (30 otázek) a ústní zkoušení.

Nepostupové kolo:v den olympiády se píše všeobecný test (30 otázek), odborný test (30 otázek), poznávací test (30 otázek) a ústní zkoušení.

Děkujeme všem sponzorům a hlavně www.morskezelvy.cz

Okresní kolo Praha - západ (první místo postupuje do Celostátního kola)

Olympiáda na nečisto (zkušební kolo pro zájemce bez postupu do Krajského kola)Aktuality

Alikvotní část plateb za 2. pololetí budeme našim účastníkům vracet, ač manuál MŠMT uvádí, že na vratky není právní nárok. Výše této vratky bude odvozena od počtu garantovaných lekcí na školní rok (30) a skutečně realizovaných lekcí včetně avizovaného prodloužení činnosti. Tato částka bude účastníkům vrácena do konce července 2020 na základě písemné žádosti doručené do DDM (stačí i sken zaslaný e-mailem). Žádosti přijímáme do 30. 6. 2020 Formulář je ke stažení https://www.ddmsuchdol.cz/o-ddm-suchdol/ke-stazeni Případně na konci tohoto článku po rozkliknutí. Pokud si nezažádáte o navrácení úplaty (do 30. 6. 2020), bude tato částka použita na rozvoj a provoz DDM (obnova vybavení, nákup nových pomůcek do kroužků), děkujeme.
zobrazit archiv

Domeček roste

EU

Projekt DOMEČEK ROSTE je spolufinancován Evropskou unií.

Více o projektu