volno

Keramika pro předškoláky

Číslo ZÚ: 123
Kroužek keramiky určený dětem ve věku 4 - 6 let, které nezahájily povinnou školní docházku. Lekce probíhají pod vedením zkušené a trpělivé lektorky.

Termín:
čtvrtek 16:30 - 17:30

Věk: 4 až 6 let

Cena za pololetí: 1500 Kč
Cena za školní rok: 2800 Kč

Místo konání: DDM Rohová

Kapacita kroužku: celkem 10 účastníků   volno
Schválených přihlášek: 8
Volných míst: 2
10

Kroužek začíná: 21.9.2023
Kroužek končí: 20.6.2024


Kontaktní osoba: Krausová Daniela
Telefon: 776008269

Aktuality

Rada hl. m. Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích (dále jen „vyhláška č. 54/2005 Sb.“), ve znění vyhlášky 107/2019 Sb., konkursní řízení na funkci ředitelky/ředitele příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Praha 9 se sídlem Měšická 720, 190 00 Praha 9
zobrazit archiv

Zřizovatel

Zřizovatel příspěvkové organizace Hlavní město Praha

Praha

Domeček roste

EU

Projekt DOMEČEK ROSTE je spolufinancován Evropskou unií.

Více o projektu