obsazeno

Japonský šerm - Kendó

Číslo ZÚ: 126

Kendó je japonské bojové umění boje s mečem. Kendó doslova znamená “cesta meče“. Jeho počátky sahají do 12. století, kdy v Japonsku vznikla kasta bojovníků -samurajů. Umění boje s mečem pro samuraje bylo privilegiem, ctností i podmínkou k přežití.

Kendó harmonicky rozvíjí schopnosti člověka po fyzické i po mentální stránce. V Kendó nemá hlavní roli síla svalů ani vypracovaná postava z posilovny.

V zápase Kendó je rozhodující odvaha a psychická síla, schopnost vycítit správný okamžik k útočné či obranné akci, schopnost rychlého rozhodnutí a také umění strategie.

Cílem moderního Kendó je především výchova člověka. Staré japonské přísloví praví “Chceš-li být dobrým šermířem, musíš být dobrým člověkem.“ V tomto moudru je obsažen samotný důvod, proč v dnešní době, kdy k používání mečů není žádný praktický důvod, cvičíme Kendó.

Kendó je vhodné pro všechny věkové kategorie i pro ženy a dívky, hrubá síla není při cvičení efektivním nástrojem.

Osnova:

Způsob tréninků

Obvyklé schéma tréninku v našem oddíle kendó je následující:

Nástup – seirecu

Seřazení do řady na určeném místě, žáci v jedné řadě, seřazení podle technických stupňů, pokročilosti, popřípadě věku. Proti nim v řadě sensei (mistr,učitel,trenér) nebo více sensejů. Následuje krátké dechové cvičení seiza, na pročištění mysli a pro plnou koncentraci na trénink, rei (pozdrav, úklona) k čestnému místu –kamize (v našem případě kaligrafie se slovy kendó (cesta meče), seišin (bojový duch), reisetzu (pokora), nintai (trpělivost)). Dále se zdraví sensei a ostatní cvičenci. V různých oddílech toto může být mírně odlišné.

Rozcvička
Cvičení na zahřátí svalů a protažení, případně na posilování, hry

Suburi

Cvičení seků bez soupeře, cvičí se obvykle bez brnění bógu

Kihon (základy)

Nácvik základních technik a výpadů, cvičení na práci nohou, rukou... (často bez výstroje bógu, nebo jen s částečnou výstrojí)

Učikomi-geiko, kakari-geiko

Cvičení výpadů ve dvojici, série výpadů v jednom sledu bez přestávky. Učikomi-geiko je základní cvičení útoků na statického soupeře, kakari-geiko je pokročilejší cvičení, je to spíše kratší velmi dynamické a intenzivní cvičení podobné zápasu, kde útočí (nepřetržitě) pouze jeden z dvojice kendistů.

Dži-geiko
Volný trénink, obvykle cvičný zápas bez počítání bodů. Rozlišujeme hikitate-geiko, pokročilý vs začátečník (učitel vs žák), kdy se pokročilý snaží vést a učit žáka a gokaku-geiko mezi stejně pokročilými.

Závěrečný nástup

podobný nástupu na začátku, poděkování sensejovi a ostatním

Nutné vybavení:
Zatím pouze sportovní oblečení. Dospělí si obvykle pořizují vybavení po cca 3 měsících cvičení, u dětí doporučujeme počkat alespoň ½ roku, až bude jisté, že kendó vaše dítě opravdu baví a vydrží cvičit ještě nějakou dobu
Poznámka:

Instruktoři kendó v oddíle

Ing. Jindřich Ziegelheim, Ph.D. 6. dan kendó (nejvyšší stupeň v ČR), prezident České federace kendó , dlouhodobý reprezentant ČR, trenér českého výběru reprezentace, po 4 roky žil a cvičil s mečem v Japonsku, při tréninku využívá své zkušenosti dlouholetého sportovce/ trenéra.

Ing. Jana Ziegelheimová, Ph.D., 6. dan kendó (nejvyšší stupeň v ČR), několikanásobná mistryně ČR z let 2011-2016, reprezentantka ČR na mistrovstvích Evropy i světa, pracovně pobývala v Japonsku, kde se také vzdělávala v kendó se zaměřením na práci při cvičení s dětmi.


Termín:
pondělí 17:00 - 18:30

Věk: 7 až 14 let

Cena za pololetí: 2000 Kč
Cena za školní rok: 3900 Kč

Místo konání: Tělocvična Kendó
Učebna / místnost: Tělocvična Kendó Ke Kozím Hřbetům 1344/10

Kapacita kroužku: celkem 20 účastníků   obsazeno
Schválených přihlášek: 19
Volných míst: 1
20

Kroužek začíná: 18.9.2023
Kroužek končí: 17.6.2024


Kontaktní osoba: David Hruška
Telefon: 731755097

Aktuality

Rada hl. m. Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích (dále jen „vyhláška č. 54/2005 Sb.“), ve znění vyhlášky 107/2019 Sb., konkursní řízení na funkci ředitelky/ředitele příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Praha 9 se sídlem Měšická 720, 190 00 Praha 9
zobrazit archiv

Zřizovatel

Zřizovatel příspěvkové organizace Hlavní město Praha

Praha

Domeček roste

EU

Projekt DOMEČEK ROSTE je spolufinancován Evropskou unií.

Více o projektu