volno

PC od A až do Z

Číslo ZÚ: 035
Tráví vaše děti rády čas na počítači, ale umí tam hrát jen hry a vy chcete, aby se seznámily s PC lépe? Nebo kroužek počítačů ve škole je pro děti nedostačující?
U nás děti dostanou základy, seznámí se s počítačovou technikou (hardware, software), čeká na ně práce s Office, tvorba textových a grafických dokumentů, tabulek, elektronická pošta a komunikace, vytvoření online schůzky a práce v ní,  bezpečnost na internetu.

Poznámka:
Doba trvání kroužku je 90 minut. Čas bude upřesněn v září podle možností lektora.

Věk: 9 až 12 let

Cena za pololetí: 1525 Kč
Cena za školní rok: 2850 Kč

Místo konání: Klub DDM Stehlíkova

Kapacita kroužku: celkem 8 účastníků   volno
8

Kroužek začíná: 18.9.2023
Kroužek končí: 14.9.2024

Kontaktní osoba: Pavel Soukal
Telefon: 771261529

Aktuality

Rada hl. m. Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích (dále jen „vyhláška č. 54/2005 Sb.“), ve znění vyhlášky 107/2019 Sb., konkursní řízení na funkci ředitelky/ředitele příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Praha 9 se sídlem Měšická 720, 190 00 Praha 9
zobrazit archiv

Zřizovatel

Zřizovatel příspěvkové organizace Hlavní město Praha

Praha

Domeček roste

EU

Projekt DOMEČEK ROSTE je spolufinancován Evropskou unií.

Více o projektu