Vzdělávací a společenskovědné

pondělí 08:00 - 13:00
úterý 08:00 - 13:00
středa 08:00 - 13:00
čtvrtek 08:00 - 13:00
pátek 08:00 - 13:00
DDM Rohová
volno
2 až 5 let
úterý 15:15 - 16:15 DDM Rohová
volno
3 až 4 roky
úterý 16:00 - 17:30 Klub DDM Stehlíkova
obsazeno
12 až 18 let
úterý 16:15 - 17:15 DDM Rohová
obsazeno
5 až 8 let
středa 16:30 - 18:00 Klub DDM Stehlíkova
obsazeno
12 až 18 let
čtvrtek 15:00 - 16:30 Klub DDM Stehlíkova
volno
8 až 12 let
čtvrtek 16:00 - 17:30 DDM Rohová
volno
7 až 12 let
pátek 14:00 - 16:00 Klub DDM Stehlíkova
obsazeno
9 až 12 let
pátek 16:00 - 18:00 Klub DDM Stehlíkova
obsazeno
12 až 17 let
--- Klub DDM Stehlíkova
volno
17 až 99 let
--- ZŠ M. Alše
volno
14 až 15 let

Aktuality

Rada hl. m. Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích (dále jen „vyhláška č. 54/2005 Sb.“), ve znění vyhlášky 107/2019 Sb., konkursní řízení na funkci ředitelky/ředitele příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Praha 9 se sídlem Měšická 720, 190 00 Praha 9
zobrazit archiv

Zřizovatel

Zřizovatel příspěvkové organizace Hlavní město Praha

Praha

Domeček roste

EU

Projekt DOMEČEK ROSTE je spolufinancován Evropskou unií.

Více o projektu