Jazykové

pondělí 09:30 - 11:00 Klub DDM Stehlíkova
volno
18 až 99 let
pondělí 15:00 - 16:00 Klub DDM Stehlíkova
volno
10 až 99 let
pondělí 15:00 - 16:00 Klub DDM Stehlíkova
obsazeno
8 až 10 let
úterý 15:00 - 16:00 Klub DDM Stehlíkova
volno
11 až 13 let
úterý 16:00 - 17:00 Klub DDM Stehlíkova
obsazeno
8 až 66 let
úterý 17:30 - 19:00 Klub DDM Stehlíkova
volno
14 až 18 let
středa 15:45 - 16:45 Klub DDM Stehlíkova
volno
8 až 66 let
středa 17:00 - 18:00 Klub DDM Stehlíkova
obsazeno
11 až 99 let
středa 17:30 - 18:30 Klub DDM Stehlíkova
obsazeno
10 až 17 let
středa 18:00 - 19:30 Klub DDM Stehlíkova
volno
15 až 99 let
--- Klub DDM Stehlíkova
volno
12 až 15 let
--- Klub DDM Stehlíkova
volno
12 až 15 let
--- Klub DDM Stehlíkova
volno
12 až 15 let
--- Klub DDM Stehlíkova
volno
9 až 13 let
--- Klub DDM Stehlíkova
volno
10 až 99 let
--- Klub DDM Stehlíkova
volno
10 až 99 let
--- Klub DDM Stehlíkova
volno
10 až 99 let
--- Klub DDM Stehlíkova
obsazeno
8 až 66 let

Kluby

středa 15:00 - 16:30 Klub DDM Stehlíkova
volno
9 až 15 let
čtvrtek 16:30 - 18:00 Klub DDM Stehlíkova
volno
8 až 11 let
--- Klub DDM Stehlíkova
volno
9 až 15 let

PC

úterý 17:00 - 18:30 Klub DDM Stehlíkova
volno
10 až 15 let
středa 17:30 - 19:00 Klub DDM Stehlíkova
volno
9 až 11 let
čtvrtek 15:00 - 16:30 Klub DDM Stehlíkova
volno
10 až 15 let
čtvrtek 17:30 - 19:00 Klub DDM Stehlíkova
volno
10 až 16 let
pátek 15:00 - 16:00 Klub DDM Stehlíkova
volno
9 až 13 let
pátek 16:00 - 17:00 Klub DDM Stehlíkova
volno
9 až 13 let
pátek 17:30 - 19:00 Klub DDM Stehlíkova
volno
10 až 15 let
--- Klub DDM Stehlíkova
volno
11 až 17 let
--- Klub DDM Stehlíkova
volno
7 až 10 let
--- Klub DDM Stehlíkova
volno
9 až 12 let
--- Klub DDM Stehlíkova
volno
10 až 15 let
--- Klub DDM Stehlíkova
volno
10 až 15 let
--- Klub DDM Stehlíkova
volno
10 až 15 let

Technické obory

úterý 14:30 - 15:30 Klub DDM Stehlíkova
volno
7 až 10 let
úterý 17:30 - 19:00 Klub DDM Stehlíkova
volno
7 až 99 let
čtvrtek 14:00 - 15:00 Klub DDM Stehlíkova
volno
7 až 10 let
--- Klub DDM Stehlíkova
volno
9 až 13 let
--- Klub DDM Stehlíkova
volno
9 až 13 let
--- Klub DDM Stehlíkova
volno
7 až 99 let
--- Klub DDM Stehlíkova
volno
7 až 12 let

Výtvarné

--- Klub DDM Stehlíkova
volno
8 až 10 let

Vzdělávací a společenskovědné

úterý 16:00 - 17:30 Klub DDM Stehlíkova
obsazeno
12 až 18 let
středa 16:30 - 18:00 Klub DDM Stehlíkova
obsazeno
12 až 18 let
čtvrtek 15:00 - 16:30 Klub DDM Stehlíkova
volno
8 až 12 let
pátek 14:00 - 16:00 Klub DDM Stehlíkova
obsazeno
9 až 12 let
pátek 16:00 - 18:00 Klub DDM Stehlíkova
obsazeno
12 až 17 let
--- Klub DDM Stehlíkova
volno
17 až 99 let

Aktuality

Rada hl. m. Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích (dále jen „vyhláška č. 54/2005 Sb.“), ve znění vyhlášky 107/2019 Sb., konkursní řízení na funkci ředitelky/ředitele příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Praha 9 se sídlem Měšická 720, 190 00 Praha 9
zobrazit archiv

Zřizovatel

Zřizovatel příspěvkové organizace Hlavní město Praha

Praha

Domeček roste

EU

Projekt DOMEČEK ROSTE je spolufinancován Evropskou unií.

Více o projektu