volno

Mladý grafik

Číslo ZÚ: 036
Kroužek se bude věnovat výuce základům grafiky. Děti se naučí pracovat s Adobe Photoshop Elements, upravovat fotografie, dělat plakáty, graficky upravovat nejrůznější formáty typické pro sociální média, vytvářet minianimace v Adobe Photoshop Premiere a naučí se používat grafický tablet. 
Nutné vybavení:
Všechny programy jsou k dispozici na počítačích DDM Suchdol, děti nepotřebují vlastní licence, ani technické vybavení. 
Poznámka:
Čas bude upřesněn podle možností lektora. 
Doba trvání kroužku je 90 minut

Termín:
úterý 17:00 - 18:30

Věk: 10 až 15 let

Cena za pololetí: 1525 Kč
Cena za školní rok: 2850 Kč

Místo konání: Klub DDM Stehlíkova

Kapacita kroužku: celkem 8 účastníků   volno
Schválených přihlášek: 3
Volných míst: 5
8

Kroužek začíná: 18.9.2023
Kroužek končí: 14.9.2024

Kontaktní osoba: Pavel Soukal
Telefon: 771261529

Aktuality

Rada hl. m. Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích (dále jen „vyhláška č. 54/2005 Sb.“), ve znění vyhlášky 107/2019 Sb., konkursní řízení na funkci ředitelky/ředitele příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Praha 9 se sídlem Měšická 720, 190 00 Praha 9
zobrazit archiv

Zřizovatel

Zřizovatel příspěvkové organizace Hlavní město Praha

Praha

Domeček roste

EU

Projekt DOMEČEK ROSTE je spolufinancován Evropskou unií.

Více o projektu