obsazeno

Španělština pro dva

Číslo ZÚ: 049

Individuální výuka španělského jazyka pro děti, mládež a dospělé. Kurz je zaměřen na aktivní využití jazyka v praktických situacích a schopnosti rozvinout jednoduchou konverzaci. V hodinách se bude probírat samozřejmě gramatika, ale její osvojení bude hlavně na vlastním použití nikoliv memorování pomocí cvičení.
Hodina je zcela individuální a proto se přizpůsobí každému podle jeho potřeb.

Poznámka:
Hodina trvá 60 minut. Individuální výuka je pro děti od 11 let.Přesný čas bude upřesněn v září osobní dohodou klienta a časových možností lektorů. Leoktor může být český nebo cizinec.

Termín:
středa 15:30 - 16:30

Věk: 10 až 17 let

Cena za pololetí: 1600 Kč
Cena za školní rok: 3000 Kč

Místo konání: Klub DDM Stehlíkova
Učebna / místnost: Klub DDM Klubovna

Kapacita kroužku: celkem 2 účastníci   obsazeno
Schválených přihlášek: 2
Volných míst: 0
2

Kroužek začíná: 20.9.2023
Kroužek končí: 19.6.2024


Kontaktní osoba: Pavel Soukal
Telefon: 771261529

Aktuality

Zájmové kroužky pořádané Domem dětí a mládeže Praha 6 - Suchdol budou postupně zveřejňovány na webových stránkách ddmsuchdol.cz od 17. 6. 2024. Přihlášky do Miniškolky Cvrčci budou k dispozici od 3. 6. 2024
zobrazit archiv

Zřizovatel

Zřizovatel příspěvkové organizace Hlavní město Praha

Praha

Domeček roste

EU

Projekt DOMEČEK ROSTE je spolufinancován Evropskou unií.

Více o projektu