volno

Into the Dungeon

Číslo ZÚ: 056
Kroužek Dračíhoo doupěte pro dospělé a dospívající. RPG systém bude domluven mezi účastníky na první hodině. Kroužek bude veden v pouze anglickém jazyce, DM bude Danilo Spirito, který nehovoří česky. Vhodné pro začátečníky i pokročilé. 
Poznámka:
Doba trvání kroužku je 120 minut a bude probíhat jednou za 14 dní.  

Věk: 17 až 99 let

Cena za pololetí: 1300 Kč
Cena za školní rok: 2400 Kč

Místo konání: Klub DDM Stehlíkova

Kapacita kroužku: celkem 5 účastníků   volno
Schválených přihlášek: 3
Volných míst: 2
5

Kroužek začíná: 18.9.2023
Kroužek končí: 15.6.2024


Kontaktní osoba: Jana Buchtová
Telefon: 777459528

Aktuality

Rada hl. m. Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích (dále jen „vyhláška č. 54/2005 Sb.“), ve znění vyhlášky 107/2019 Sb., konkursní řízení na funkci ředitelky/ředitele příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Praha 9 se sídlem Měšická 720, 190 00 Praha 9
zobrazit archiv

Zřizovatel

Zřizovatel příspěvkové organizace Hlavní město Praha

Praha

Domeček roste

EU

Projekt DOMEČEK ROSTE je spolufinancován Evropskou unií.

Více o projektu