volno

Anglický jazyk pro dospělé - mírně pokročilí

Číslo ZÚ: 057
Kurz je pro ty z vás, kteří se již někdy začali učit, ale přesto se bojí mluvit. Kurz je zaměřen na aktivní využití jazyka v praktických situacích a schopnosti rozvinout jednoduchou konverzaci. 
V hodinách se bude probírat samozřejmě gramatika, ale její osvojení bude hlavně na vlastním použití nikoliv memorování pomocí cvičení.
Poznámka:
Jedna lekce trvá 90 minut.
Čas bude upřesněn. Hodina bude probíhat v ranních hodinách. 


Termín:
pondělí 09:30 - 11:00

Věk: 18 až 99 let

Cena za pololetí: 2100 Kč
Cena za školní rok: 4000 Kč

Místo konání: Klub DDM Stehlíkova
Učebna / místnost: klub DDM Sál

Kapacita kroužku: celkem 8 účastníků   volno
Schválených přihlášek: 4
Volných míst: 4

Kroužek začíná: 18.9.2023
Kroužek končí: 17.6.2024


Kontaktní osoba: Jana Buchtová
Telefon: 777459528

Aktuality

Rada hl. m. Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích (dále jen „vyhláška č. 54/2005 Sb.“), ve znění vyhlášky 107/2019 Sb., konkursní řízení na funkci ředitelky/ředitele příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Praha 9 se sídlem Měšická 720, 190 00 Praha 9
zobrazit archiv

Zřizovatel

Zřizovatel příspěvkové organizace Hlavní město Praha

Praha

Domeček roste

EU

Projekt DOMEČEK ROSTE je spolufinancován Evropskou unií.

Více o projektu