volno

Anglický jazyk pro dospělé - konverzace s cizincem

Číslo ZÚ: 058
Anglický jazyk pro všechny, kteří mají základy a chtějí se dále zlepšovat v mluveném jazyce. Hodinu vede zkušený lektor, který neumí česky a vede u nás další kroužky v angličtině. Témata budou přizpůsobena potřebám studentů dle společné dohody. 
Poznámka:
Minimální kapacita kroužku jsou 4 účastníci. Doba trvání je 90 minut. Čas bude upřesněn v září podle časových možností lektora pravděpodobně ve večerních hodinách.

Termín:
středa 18:00 - 19:30

Věk: 15 až 99 let

Cena za pololetí: 2600 Kč
Cena za školní rok: 4000 Kč
Poznámka k ceně: Nelze platit jednotlivé lekce.

Místo konání: Klub DDM Stehlíkova
Učebna / místnost: klub DDM Sál

Kapacita kroužku: celkem 8 účastníků   volno
Schválených přihlášek: 6
Volných míst: 2
8

Kroužek začíná: 18.9.2023
Kroužek končí: 14.6.2024


Kontaktní osoba: Jana Buchtová
Telefon: 777459528

Aktuality

Rada hl. m. Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích (dále jen „vyhláška č. 54/2005 Sb.“), ve znění vyhlášky 107/2019 Sb., konkursní řízení na funkci ředitelky/ředitele příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Praha 9 se sídlem Měšická 720, 190 00 Praha 9
zobrazit archiv

Zřizovatel

Zřizovatel příspěvkové organizace Hlavní město Praha

Praha

Domeček roste

EU

Projekt DOMEČEK ROSTE je spolufinancován Evropskou unií.

Více o projektu