volno

Modelářství pro všechny

Číslo ZÚ: 062
Kroužek je koncipován pro všechny modeláře, malé i velké. Je vhodný i jako rodinný kroužek (rodič, prarodič a dítě). V rámci kroužku je zaplaceno několik modelů, vhodných k výuce, ostatní modely si budou pořizovat účastníci podle svých představ. Veškeré nástroje i barvy budou k dispozici.Kroužek je zaměřen na klasickou modelařinu. Pro samostatné dítě je koužek vhodný až od 11 let.
Poznámka:
Doba trvání kroužku je 90 minut. Přesný čas bude upřesněn podle možností lektora v září. 
Cena pro dospělého účastníka je 4100 Kč na školní rok nebo 2200 na jedno pololetí. 


Věk: 7 až 99 let

Cena za pololetí: 2050 Kč
Cena za školní rok: 3900 Kč
Poznámka k ceně: Nelze platit jednolivé lekce.

Místo konání: Klub DDM Stehlíkova

Kapacita kroužku: celkem 10 účastníků   volno
Schválených přihlášek: 1
Volných míst: 9
10

Kroužek začíná: 18.9.2023
Kroužek končí: 14.6.2024

Kontaktní osoba: Jana Buchtová
Telefon: 777459528

Aktuality

Rada hl. m. Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích (dále jen „vyhláška č. 54/2005 Sb.“), ve znění vyhlášky 107/2019 Sb., konkursní řízení na funkci ředitelky/ředitele příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Praha 9 se sídlem Měšická 720, 190 00 Praha 9
zobrazit archiv

Zřizovatel

Zřizovatel příspěvkové organizace Hlavní město Praha

Praha

Domeček roste

EU

Projekt DOMEČEK ROSTE je spolufinancován Evropskou unií.

Více o projektu