volno

Deskoherní klub - zdarma

Číslo ZÚ: 301
V kroužku se děti seznámí nejen s klasickými deskovými a karetními hrami, ale především se spoustu moderních společenských her. Při hře se učí spolupracovat, respektovat pravidla i pokyny lektora. Přestože je kroužek plný zábavy a legrace, děti zároveň trénují trpělivosti, logické myšlení, soustředění, ale také umění prohrávat.
Poznámka:
Návštěvníky kroužku bude možné vyzvednout a odvést zpátky do družiny v případě potřeby. 
Kroužek trvá 90 minut. Přesný čas bude určen v září podle časových možností lektora. 

Termín:
pondělí 14:00 - 15:30

Věk: 6 až 11 let

Poznámka k ceně: Kroužek je hrazen z projektu Šablony III.

Místo konání: ZŠ M. Alše
Učebna / místnost: ZŠ Detašované pracoviště DDM

Kapacita kroužku: celkem 12 účastníků   volno
Schválených přihlášek: 4
Volných míst: 8
12

Kroužek začíná: 18.9.2023
Kroužek končí: 17.6.2024


Kontaktní osoba: Jana Buchtová
Telefon: 777032656

Aktuality

Rada hl. m. Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích (dále jen „vyhláška č. 54/2005 Sb.“), ve znění vyhlášky 107/2019 Sb., konkursní řízení na funkci ředitelky/ředitele příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Praha 9 se sídlem Měšická 720, 190 00 Praha 9
zobrazit archiv

Zřizovatel

Zřizovatel příspěvkové organizace Hlavní město Praha

Praha

Domeček roste

EU

Projekt DOMEČEK ROSTE je spolufinancován Evropskou unií.

Více o projektu