volno

Anglický jazyk pro 6. třídu

Číslo ZÚ: 071
Angličtina je zaměřená především na porozumění a používání jazyka a ztráty strachu z mluvení. Děti si budou rozšiřovat slovní zásobu a osvojovat gramatiku pomocí interaktivních činností, her a tak si nenásilnou formou osvojovat cizí jazyk. Lekce jsou upraveny tak, aby rozvíjeli současnou úroveň dětí. 

Poznámka:
Kurz je určen pro děti ze 6. třídy. Jedna lekce trvá 90 minut.
Zatím se přihlašujte pomocí online přihlášky. 
Den a čas bude upřesněn dle možností lektora v září. 


Věk: 11 až 13 let

Cena za pololetí: 1650 Kč
Cena za školní rok: 3100 Kč

Místo konání: ZŠ M. Alše

Kapacita kroužku: celkem 8 účastníků   volno
Schválených přihlášek: 1
Volných míst: 7
8

Kroužek začíná: 18.9.2023
Kroužek končí: 14.6.2024

Kontaktní osoba: Jana Buchtová
Telefon: 777459528

Aktuality

Rada hl. m. Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích (dále jen „vyhláška č. 54/2005 Sb.“), ve znění vyhlášky 107/2019 Sb., konkursní řízení na funkci ředitelky/ředitele příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Praha 9 se sídlem Měšická 720, 190 00 Praha 9
zobrazit archiv

Zřizovatel

Zřizovatel příspěvkové organizace Hlavní město Praha

Praha

Domeček roste

EU

Projekt DOMEČEK ROSTE je spolufinancován Evropskou unií.

Více o projektu