obsazeno

Klub maminek a dětí - Skřítci šikulové

Číslo ZÚ: 089

Kroužek je určen pro děti ve věku 1,5 -3 roky spolu s doprovodem 1 dospělého.

Každé setkání bude zaměřeno na jiné téma, které se bude prolínat všemi aktivitami.

Program: 

1)příchod, uvítání, seznámení s tématem 

2) pohybová/smyslová hra / pohádka,... 

3) tvoření 

4) pohybové aktivity 

5) relaxace 

6) volná hra, povídání 

7) rozloučení

Kroužek povede zkušená lektorka Dana Čítková, která pracuje v naší Miniškolce Cvrčci a v minulosti vedla dětský klub Mimísek v Holubicích, je členkou amatérského divadla Hadi. Maminka 3 dětí (3,5,7 let).


Poznámka:
Lekce trvá 90 minut.
Na kroužek je nutné vyplnit on line přihlášky pro dítědoprovod!!!
Zápisné se platí pouze za dítě, doprovod je zdarma.

Termín:
pondělí 09:00 - 10:30

Věk: 1 až 3 roky

Cena za pololetí: 1500 Kč
Cena za školní rok: 2800 Kč

Místo konání: DDM Rohová
Učebna / místnost: Rohová Taneční sál (+ Ateliér)

Kapacita kroužku: celkem 16 účastníků   obsazeno
Schválených přihlášek: 16
Volných míst: 0
8

Kroužek začíná: 18.9.2023
Kroužek končí: 10.6.2024


Kontaktní osoba: Pavlína Krýslová
Telefon: 777400587

Aktuality

Rada hl. m. Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích (dále jen „vyhláška č. 54/2005 Sb.“), ve znění vyhlášky 107/2019 Sb., konkursní řízení na funkci ředitelky/ředitele příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Praha 9 se sídlem Měšická 720, 190 00 Praha 9
zobrazit archiv

Zřizovatel

Zřizovatel příspěvkové organizace Hlavní město Praha

Praha

Domeček roste

EU

Projekt DOMEČEK ROSTE je spolufinancován Evropskou unií.

Více o projektu