obsazeno

Dračí doupě – online 

Číslo ZÚ: 101
RPG hra pro nejmenší. Děti se seznámí se základními principy RPG her. Hra bude vedene systémem tzv. Fudge RPG her (o úspěchu akcí rozhodují žetony). Setkání vedou k rozvoji komunikačních schopností, vyhodnocování situace a rozhodování se, domluvy ve skupině a týmové spolupráci, strategickému myšlení a rozvoji fantazie a představivosti. Děti se též rozšiřují slovní zásobu, seznamují se s folklórem nejrůznějších zemí a fantazy literaturou.  
Nutné vybavení:
stabilní internetové připojení, kostky na fudge, více stěnné kostky
Poznámka:
Kroužek probíhá pouze online, DDM po dobu vedení kroužku není odpovědné za děti. 

Den a čas bude upřesněn

Termín:
úterý 18:00 - 19:00

Věk: 5 až 8 let

Cena za pololetí: 850 Kč
Cena za školní rok: 1500 Kč
Poznámka k ceně: není možné platit jednotlivá setkání

Učebna / místnost: Online

Kapacita kroužku: celkem 4 účastníci   obsazeno
Schválených přihlášek: 4
Volných míst: 0
4

Kroužek začíná: 18.9.2023
Kroužek končí: 14.6.2024


Kontaktní osoba: Jana Buchtová
Telefon: 777459528

Aktuality

Rada hl. m. Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích (dále jen „vyhláška č. 54/2005 Sb.“), ve znění vyhlášky 107/2019 Sb., konkursní řízení na funkci ředitelky/ředitele příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Praha 9 se sídlem Měšická 720, 190 00 Praha 9
zobrazit archiv

Zřizovatel

Zřizovatel příspěvkové organizace Hlavní město Praha

Praha

Domeček roste

EU

Projekt DOMEČEK ROSTE je spolufinancován Evropskou unií.

Více o projektu